მაკროსკოპი

ახლო მანძილიდან განახორციელეთ მავნებლებისა და დაავადებების იდენტიფიცირება!

  • პოზიციურად სწორი გამოსახულება მოიცავს ცვლად სკალას;
  • ინტეგრირებული საზომი სკალა უზრუნველყოფს გაზომვას დიუმებში და მილიმეტრებში;
  • ახლო–ხედვის ობიექტივის მოხსნისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფრო შორიდან დასამზერად.
ფასი

მიკროსკოპი 45x თავისი ჩანთით -

მაკროსკოპები

სასაქონლო კოდი

დასახელება

2851

მაკროსკოპი 25 მყარი გადასატანი ბუდით

2852

მაკროსკოპი 45 მყარი გადასატანი ბუდით

 

პროდუქტის მახასიათებლები:

  • მაკროსკოპი 25 საკმაოდ ფართო კუთხით უზრუნველყოფს 5 მმ–იანი (3/16 დიუმი) არის 25 X გადიდებას;
  • მაკროსკოპი 45 საკმაოდ ფართო კუთხით უზრუნველყოფს 3 მმ–იანი (2/16 დიუმი) არის 45 X გადიდებას;

  

 On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building,  “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.

Contact Us

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia

Find Us