სამანტა F1

საერთო მახასიათებლები:
• მწიფობის ვადა: საშუალო-საგვიანო
• ბოლქვის ფორმა: მომრგვალო
• ბოლქვის ზომა: საშუალოდან მსხვილამდე
• თესვის ნორმა: 1,0-1,25 მილიონი თესლი 1 ჰა-ზე

ფასი

250 000 ც. - 876.20 ლარი

უპირატესობა:
ესპანური ტიპის პლასტიური ჰიბრიდი, გამძლე სტრესის და არახელსაყრელი პირობების
მიმართ. ღერო მძლავრები და სწორმდგომებია, კარგი ცვილისებური ნაფიფქით. ბოლქვები
აგროვებენ საკმარისი რაოდენობის მშრალ ნივთიერებას, რაც წარმოადგენს აუცილებელ
პირობას ხარგრძლივი შენახვისათვის 7-8 თვის განმავლობაში. ინვითარებს 3-4 დამცავ
ქერცლს კაშკაშა ინტენსიური ბრინჯაოსფერი შეფერვით. ჰიბრიდი გამოსადეგია მოსავლის
მექანიზირებული აღებისათვის.

  

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე