კარტლისის აკადემიცვლილებები აუცილებლობა აგრარულ სექტორში!

 

,,კარტლის აკადემია“  პირველი ინოვაციური და უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც მიზნად ემსახურება ფერმერთა ცნობიერების ამღლებას სოფლის მეურნეობის სფეროში.

საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ უკე გადავამზადეთ სრულიად უანგაროდ  გადამზადებულია 7000-ზე მეტი ფერმერი სხვადასხვა მიმართულებით!

რა  სჭირდება ფერმერს?

მაღალი მოსავალი, დაავადებებისა და მავნებლებისგან დაცვა, მოწოდება-გასაღების თანაფარდობა, პროდუქციის მაღალი ფასი.

მომხმარებელს

საკვები, არომატი და გემო, მისაღები ფასი, პროდუქციის ხელმისაწვდომობა, აგრო-ტურიზმი.

გარემოს

კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაცია, უსაფრთხო საკვები, გარემოსდაცვითი განვითარება.

სათბურების ეფექტურად მართვისათვის, პირველი საფეხური რასაც ვახორციელებთ არის მონიტორინგი.

რა არის მონიტორინგი ?

არსებული მავნებლის აღმოჩენა:

• პირდაპირი დაკვირვება მავნებელზე;
• არაპირდაპირი დაკვირვება: ზიანი, სიმპტომი;
• მავნებლის განვითარების დინამიკის შეფასება.

რატომ ვიყენებთ მონიტორინგს?

• პრობლემის ადრე გამოვლენა;
• მავნებლის იდენტიფიკაცია;
• მავნებლის გამრავლებაზე დაკვირვება;
• IPM პროგრამის დასაწყებად იდეალური მომენტის შერჩევა;
• რეზისტენტობის თავიდან აცილება

IPM სტრატეგია სათბურში  მოიცავს სამ მიმართულებას:

კულტურული: დეზინფექცია, ჰიგიენა   (სარეველები, მუშა-ხელი, ხელსაწყოები);
ბიოლოგიური: პრედატორები,  პარაზიტი, ბაქტერია, ფერომინი;
ქიმიური წამლობა: ნაშთებზე კონტროლი, თავსებადობა, გვერდითი მოვლენების შეფასება.

მცენარის ინტეგრირებული დაცვის მიზანია:

• სწორი და დროული წამლობა;
• გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
• ქიმიური წამლობის დროს ლოდინის პერიოდების დაცვა;
• უსაფრთხო პროდუქციის წარმოება/ნაშთების კონტროლი.

კულტურული მეთოდი-კულტურული მენეჯმენტი

ფაქტორები:

• მყნობა;
• კლიმატი, ირიგაცია, ნიადაგის განოყიერება;
• რეზისტენტული ჯიშებისა და ჰიბრიდების შერჩევა;
• კვების არე/მცენარეთა დარგვის სიხშირე;

ჰიგიენა:

ინფრასტრუქტურის გაწმენდა:

დეზინფექცია: ხელსაწყოები, ნიადაგის სუბსტრატი, სარწყავი მილები. სარეველების, დაზიანებული და დაავადებული მცენარეების გატანა მავნებლის წყაროების პრევენცია და აღმოფხვრა (სათბურში ვიზიტორის შესვლაზე კონტროლი, სამუშაო ფორმის მოხმარება);

ინფიცირებული ადგილის დეზინფექცია, ჯანსაღი-სარგავი მასალა, უნდა იყოს თავისუფალი: მავნებლის/დაავადების/ნაშთებისაგან.

ფიზიკური ბარიერების შექმნა:

• მწერებისგან დამცავი ბადე;
• ორმაგი კარი;
• წებოვანი ხაფანგები.

სხვა სიახლეები

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

ღვინის ხარისხი ვენახიდან იწყება, მის ხარისხზე კი კომპანია კარტლისი ზრუნავს, რომელიც მუდმივ სიახლეებს და ინოვაციებს სთავაზობს თავის მომხმარებელეს.
 

სიმინდის მოვლა-მოყვანის აუცილებელი კომპონენტი

კალციუმის როლი მოცვის კვებაში

 

ნიადაგის მომზადება საგაზაფხულოდ უფრო მეტი მოსავლის მისაღებად !

 

პომიდორის ახალი სელექცია კარტლისისგან

                           

 

კარტლისი აგრძელებს სათესლე მასალის განახლებისა და მრავალფეროვნების გაზრდის პროცესს, ამჯერად ჩვენს ფილიალებში ჰოლანდიური წარმოების enza zaden-ის მიერ მოწოდებულ სათესლე მასალას Pinkjain F1-ს წარმოგიდგენთ.

Pinkjain F1-ი დეტერმინანტული, ვარდისფერი პომიდვრის სელექციაა, რომელიც მხოლოდ კარტლისის ფილიალებში შეგხვდებათ. პომიდვრის ახალ სელექციას გამორჩეული სავეგეტაციო და გემოვნური მახასიათებლები აქვს.

ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ანალიზი - ხარჯების და მოსავლის ეფექტური კონტროლისთვის

ყველა ფერმერის მიზანს  მაღალი მოსავლის მიღება წარმოადგენს, ამისათვის კი სხვადასხვა ტიპის სასუქების გამოყენებას მიმართავენ.  მცენარეთა კვებისათვის მნიშვნელოვანია მცენარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება საკვებ ელემენტებზე, მაგრამ ჩნდება კითხვა თუ რას წარმოადგენს ეს მოთხოვნა და როგორ მივხვდეთ სწორად ვურჩევთ თუ არა სასუქებს?

ძლიერი ფესვთა სისტემა, ძლიერი მცენარის საწყისია - კარტლისის რჩევა ფერმერებს

მცენარის ჯანმრთელობა და სიძლიერე მისი ფესვთა სისტემიდან იწყება, რადგან სწორედ ფესვთა სისტემის საშუალებით ითვისებს მცენარე საკვებ ელემენტებსა და წყალს. შესაბამისად მცენარის დარგვიდან ადრეულ პერიოდში აგრონომები ორიენტერებულნი არიან ვრცელი, ჯანსაღი ფესვთა სისტემის წარმოქმნაზე.

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე