ნაყოფის ანალიზი - ადგილობრივი და საექსპორტო პროდუქციისთვის

 

სურსათის უვნებლობა და ხარისხი საბოლოო პროდუქტის მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია. სურსათის უვნებლობა გულისხმობს, რომ პროდუქტი არაა მავნებელი მომხმარებლისთვის და არ ახდენს მის ჯანმრთელობაზე უარყოფით გავლენას, ხოლო სურსათის ხარისხი განისაზღვრება პროდუქტის კვებითი მახასიათებლები- მასში ტოქსიკური და ხარისხობრივი პარამეტრების შემცველობით.

ფერმერი და მის მიერ წარმოებული პროდუქტი მნიშვნელოვანი რგოლია კვებით ჯაჭვში, შესაბამისად მნიშვნელოვანია სრულად მოხდეს წარმოებული პროდუქციის კონტროლი „ფერმიდან სუფრამდე“ პრინციპის მიხედვით. ამისთვის შემუშავებულია მსოფლიო სტანდარტები (მგ: ISO 22 000, GLOBAL GAP), რომელთა საშუალებითაც  წარმოებული პროდუქციის ხარისხი კონტროლდება.

ნაყოფის ანალიზის საშუალებით დგინდება მისი ხარისხი, კვებითი ღირებულება, ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა, მძიმე მეტალებით დაბინძურება და რაც პროდუქციის ექსპორთან დაკავშირებით ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია- პესტიციდების ნაშთის კონტროლი პროდუქტში.

როგორც ცნობილია, მსოფლიო ბაზარზე რეგლამენტირებულია პესტიციდების ნაშთის შემცველობა ნაყოფში შესაბამისად აუცილებელია მისი კონტროლი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ნაყოფი დასაშვებ ნორმაზე მეტ ნაშთს შეიცავს მისი რეალიზაცია მსოფლიო ბაზარზე ფერხდება.

კომპანია კარტლისი, ევროპაში სერტიფიცირებული ლაბორატორიის მხარდაჭერით გთავაზოთ ნაყოფის სრულ და უმაღლესი ხარისხის ანალიზს. შეამოწმეთ ნაყოფი ევროკავშირის რეგულაციების მიხედვით რაც, თქვენი უვნებელი და ხარისხიანი პროდუქტის წარმატებული რეალიზაციის გარანტიაა!

კარტლისი გთავაზობთ:

  • სრულ სკრინინგს პესტიციდების ნაშთზე
  • კვებითი ღირებულების განსაზღვრას (EU რეგულაციების მიხედვით);
  • აფლატოქსინების სკრინინგს;
  • მძმე მეტალების  შემცველობის კონტროლს;
  • ტოქსიკური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრას.

კარტლისი - სანდოობის 25 წლიანი ისტორია

დაგვიკავშირდით: (032) 244 55 41 WWW.CARTLIS.GE

 

 

სხვა სიახლეები

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

ღვინის ხარისხი ვენახიდან იწყება, მის ხარისხზე კი კომპანია კარტლისი ზრუნავს, რომელიც მუდმივ სიახლეებს და ინოვაციებს სთავაზობს თავის მომხმარებელეს.
 

სიმინდის მოვლა-მოყვანის აუცილებელი კომპონენტი

კალციუმის როლი მოცვის კვებაში

 

ნიადაგის მომზადება საგაზაფხულოდ უფრო მეტი მოსავლის მისაღებად !

 

პომიდორის ახალი სელექცია კარტლისისგან

                           

 

კარტლისი აგრძელებს სათესლე მასალის განახლებისა და მრავალფეროვნების გაზრდის პროცესს, ამჯერად ჩვენს ფილიალებში ჰოლანდიური წარმოების enza zaden-ის მიერ მოწოდებულ სათესლე მასალას Pinkjain F1-ს წარმოგიდგენთ.

Pinkjain F1-ი დეტერმინანტული, ვარდისფერი პომიდვრის სელექციაა, რომელიც მხოლოდ კარტლისის ფილიალებში შეგხვდებათ. პომიდვრის ახალ სელექციას გამორჩეული სავეგეტაციო და გემოვნური მახასიათებლები აქვს.

ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ანალიზი - ხარჯების და მოსავლის ეფექტური კონტროლისთვის

ყველა ფერმერის მიზანს  მაღალი მოსავლის მიღება წარმოადგენს, ამისათვის კი სხვადასხვა ტიპის სასუქების გამოყენებას მიმართავენ.  მცენარეთა კვებისათვის მნიშვნელოვანია მცენარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება საკვებ ელემენტებზე, მაგრამ ჩნდება კითხვა თუ რას წარმოადგენს ეს მოთხოვნა და როგორ მივხვდეთ სწორად ვურჩევთ თუ არა სასუქებს?

ძლიერი ფესვთა სისტემა, ძლიერი მცენარის საწყისია - კარტლისის რჩევა ფერმერებს

მცენარის ჯანმრთელობა და სიძლიერე მისი ფესვთა სისტემიდან იწყება, რადგან სწორედ ფესვთა სისტემის საშუალებით ითვისებს მცენარე საკვებ ელემენტებსა და წყალს. შესაბამისად მცენარის დარგვიდან ადრეულ პერიოდში აგრონომები ორიენტერებულნი არიან ვრცელი, ჯანსაღი ფესვთა სისტემის წარმოქმნაზე.

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე