ნიადაგის მომზადება საგაზაფხულოდ უფრო მეტი მოსავლის მისაღებად !

 

დაიწყო აქტიური საგაზაფხულო მუშაობები მცენარის მოსამზადებლად მთელი სეზონისათვის. იმისათვის რომ ნარგაობას მივცეთ ვეგეტაციის დასაწყისში ძლიერი სტარტი აუცილებელია მისი გამოკვება კომპლექსური სასუქების გამოყენებით.  კომპლექსურია სასუქი, რომელიც ერთდროულად შეიცავს მცენარის ზრდა-განვითარებისათვის საჭირო N,P, K  საკვებ ელემენტებს.  ასეთი ტიპის კომპლექსური სასუქის სწორად შერჩევით, ნიადაგის ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე, მცენარე იღებს საჭირო საკვებ ელემენტებსა და დამატებით ენერგიას სავაგეტაციო პერიოდის კარგად წარმართვისთვის.

აუცილებელია რომ ნიადაგის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით შეირჩეს გამოსაყენებული სასუქის ტიპი და განისაზღვროს რაოდენობა.  ნიადაგში შესატან სასუქებს შორის უნდა აღინიშნოს ევროტიმი და ევროპაკი, რომელთა გამოყენებასაც დიდი უპირატესობა გააჩნიათ რაც მდგომარეობს შემდგომში: ცნობილია რომ მჟავე და ტუტე არის რეაქციის მქონე ნიადაგებში ფოსფორი უხსნადი კომპლექსებს წარმოქმნის და მცენარე ამ ელემენტს ვეღარ ითვისებს. ასეთ ნიადაგებში სასუქის შეტანისას, მასში არსებული ფოსფორის 40-60% გადადის უხსნად მდგომარეობაში და მცენარე მას ვერ იყენებს. ევროტიმი და ევროპაკი კი დაპატენტებულია იმგვარად, რომ მასში შედის მცენარეული ნედლეულისგან მიღებული მპპა კომპლექსი, რომელიც იცავს ფოსფორს ბლოკირებისგან , შესაბამისად ამ სასუქების გამოყენება შეიძლება როგორც ტუტე ასევე მჟავე ნიადაგებში. ამ კომპლექსის დამსახურებით ევროტიმსა და ევროპაკში შემავალი საკვები ელემენტები 100%-ით ხელმისაწვდომია მცენარისთვის.

ევროტიმის შემადგენლობაა 10-18-12 , გოგირდი და თუთია, სასუქი შედარებით დიდი რაოდენობით შეიცავს ფოსფორს და იდეალურია ამ ელემენტის დეფიციტის მქონე ნიადაგში გამოსაყენებლად. აგრეთვე ევროტიმის გამოყენებით ნიადაგში ვავსებთ გოგირდისა და თუთიის მარაგებს. რაც შეეხება ევროპაკს 11-10-16 სასუქი უფრო მაღალი შემცველობით შეიცავს კალიუმს და მის შემადგენლობაში შედის მაგნიუმი, ბორი,თუთია და გოგირდი. თუთია და ბორი მონაწილეობას იღებს ყვავილობის პროცესის ნორმალურად წარმართვაში, ხოლო მაგნიუმი მონაწილეობას იღებს ფოტოსინთეზის პროცესში.

ამგვარად მომზადებული ნიადაგი ხელს შეუწყობს მცენარის ინტენსიურ განვითარებას, რაც საბოლოოდ მიღებულ მოსავალზე აისახება.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნიადაგში შესატანი სასუქები აუცილებლად უნდა ჩაკეთდეს ნიადაგში, რათა არ მოხდეს მისი გაფანტვა. ნიადგში ჩაკეთების გზით სასუქი უფრო სწრაფად გაიხსნება და განაწილდება მცენარის ფესვთა სისტემის გარშემო.

ნიადაგის ანალიზი, შემდგომში მიღებული პასუხების საფუძველზე ნიადაგში შესატანი სასუქების ტიპის და რაოდენობის განსაზღვრა წარმოადგენს იმ აუცილებელ ეტაპებს რომელიც ფერმერს საშუალებას აძლევს შექმნას მცენარის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო. თუმცა ეს არის პირველი გადასადგმელი ნაბიჯები და მცენარის სწორი, დროული კვება არის აუცილებელი მაღალი მოსავლის მისაღებად.   

იმისათვის, რომ გავზარდოთ მოსავლიანობა და გვქონდეს ძლიერი მცენარე, ფერმერი უშუალოდ დიდ ყურადღებას უნდა აქცევდეს მცენარის არა მარტო მწვანე მასის, არამედ ფესვთა სისტემის განვითარებასაც. რადგან კვებაზე საუბრისას ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მცენარე ძირითადად საკვებ ელემენტებს სწორედ ფესვების საშუალებით ითვისებს. შესაბამისად ჯანსაღი ფესვთა სისტემის გარეშე მცენარე ვეღარ ითვისებს საკვებ ელემენტებს და განვითარებაში ჩამორჩება. სწორედ ამიტომაც რეკომენდებულია, ფესვთა სისტემის განვითარების სტიმულატორის- კოდამინ რადიკულარის გამოყენება.  კოდამინ რადიკულარი ხელს უწყობს ჯანსაღი, ვრცელი ფესვთა სისტემის განვითარებას დიდი მოცულობის ბუსუსებით, რაც აძლიერებს შეწოვის უნარს. ხოლო სტრესულ სიტუაციებში (გადარგვა, გაყინვა, ტოქსიკურობა, ა.შ) ასაზრდოებს და აძლევს მცენარეს დამატებით ენერგიას, ხელს უწყობს მის სწრაფ გამოჯანსაღებას და ზრდა-განვითარების გააქტიურებას.

სხვა სიახლეები

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

ღვინის ხარისხი ვენახიდან იწყება, მის ხარისხზე კი კომპანია კარტლისი ზრუნავს, რომელიც მუდმივ სიახლეებს და ინოვაციებს სთავაზობს თავის მომხმარებელეს.
 

სიმინდის მოვლა-მოყვანის აუცილებელი კომპონენტი

კალციუმის როლი მოცვის კვებაში

 

პომიდორის ახალი სელექცია კარტლისისგან

                           

 

კარტლისი აგრძელებს სათესლე მასალის განახლებისა და მრავალფეროვნების გაზრდის პროცესს, ამჯერად ჩვენს ფილიალებში ჰოლანდიური წარმოების enza zaden-ის მიერ მოწოდებულ სათესლე მასალას Pinkjain F1-ს წარმოგიდგენთ.

Pinkjain F1-ი დეტერმინანტული, ვარდისფერი პომიდვრის სელექციაა, რომელიც მხოლოდ კარტლისის ფილიალებში შეგხვდებათ. პომიდვრის ახალ სელექციას გამორჩეული სავეგეტაციო და გემოვნური მახასიათებლები აქვს.

ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ანალიზი - ხარჯების და მოსავლის ეფექტური კონტროლისთვის

ყველა ფერმერის მიზანს  მაღალი მოსავლის მიღება წარმოადგენს, ამისათვის კი სხვადასხვა ტიპის სასუქების გამოყენებას მიმართავენ.  მცენარეთა კვებისათვის მნიშვნელოვანია მცენარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება საკვებ ელემენტებზე, მაგრამ ჩნდება კითხვა თუ რას წარმოადგენს ეს მოთხოვნა და როგორ მივხვდეთ სწორად ვურჩევთ თუ არა სასუქებს?

ძლიერი ფესვთა სისტემა, ძლიერი მცენარის საწყისია - კარტლისის რჩევა ფერმერებს

მცენარის ჯანმრთელობა და სიძლიერე მისი ფესვთა სისტემიდან იწყება, რადგან სწორედ ფესვთა სისტემის საშუალებით ითვისებს მცენარე საკვებ ელემენტებსა და წყალს. შესაბამისად მცენარის დარგვიდან ადრეულ პერიოდში აგრონომები ორიენტერებულნი არიან ვრცელი, ჯანსაღი ფესვთა სისტემის წარმოქმნაზე.

რუკოლა - სასარგებლო მცენარე, რომელიც ახლა იხვეჭს პოპულარობას

რამდენიმე წლის წინ რუკოლა ჯერ კიდევ უცნობი და საქართველოსთვის ახალი პროდუქტი იყო, ქართველმა ფერმერებმა და მომხმარებელმა ერთდროულად დაიწყეს ამ კულტურის გაცნობა და ის დღეს პოპულარობას საკმაოდ აქტიურად იძენს.

საქართველოში, უმეტეს რეგიონში, რუკოლას მოყვანის კარგი სეზონია გაზაფხული და შემოდგომა, ხოლო სათბურში მისი წარმოება ზამთარშიც შეიძლება მინიმალური გათბობით.

Pages

 On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building,  “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.

Contact Us

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia

Find Us