ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ანალიზი - ხარჯების და მოსავლის ეფექტური კონტროლისთვის

ყველა ფერმერის მიზანს  მაღალი მოსავლის მიღება წარმოადგენს, ამისათვის კი სხვადასხვა ტიპის სასუქების გამოყენებას მიმართავენ.  მცენარეთა კვებისათვის მნიშვნელოვანია მცენარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება საკვებ ელემენტებზე, მაგრამ ჩნდება კითხვა თუ რას წარმოადგენს ეს მოთხოვნა და როგორ მივხვდეთ სწორად ვურჩევთ თუ არა სასუქებს?

მცენარეთა კვებისთვის დროში გაწერილი პროგრამის შესაქმნელად, პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს ნიადაგის ანალიზი- ნიადაგის ანალიზით ვიგებ მცენარისთვის აუცილებელი მაკრო და მიკრო ელემენტების შემცველობას, აგრეთვე ისეთ ფიზიკურ პარამეტრებს, რომლებიც განსაზღვრავენ მცენარის მიერ ამ საკვები ელემენტების შეთვისების უნარს.  ნიადაგის კვლევის ჩასატარებლად, პირველ რიგში სპეციალური მეთოდიკის საფუძველზე უნდა ავიღოთ ნიადაგის ნიმუშები, აუცილებელია რომ ეს ეტაპი სწორად ჩატარდეს, რადგან  მასზეა დამოკიდებული ნიადაგის ანალიზის სიზუსტე. ანალიზით მიღებული შედეგების საფუძველზე დგება მცენარეთა კვების პროგრამა- კულტურის ასაკის, დაგეგმილი მოსავლის და ნიადაგში საკვები ელემენტების შემცველობის საფუძველზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ კვებისადმი ყველა თანამედროვე მიდგომა გვასწავლის, რომ აუცილებელია კვების სისწორის შემოწმება ვეგეტაციის შუა პერიოდში ფოთლის ანალიზით.  ფოთლის ანალიზით ჩანს მცენარე ითვისებს თუ არა მისთვის მიწოდებულ სასუქებს, საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ მცენარეში მიმდინარე ტოქსიკური პროცესები, მაშინაც კი როდესაც ეს ვიზუალურად ჯერ არაა გამოვლენილი. სწორედ ამიტომ, ფოთლის ანალიზი ნიადაგის ანალიზთან ერთად წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპებს მცენარის კვების სამართავად და მისი ეფექტურეობის შესამოწმებლად. ესეიგი ნიადაგის ანალიზის საფუძველზე დგება დროში გაწერილი კვების სქემა- ფასდება გამოსაყენებელი სასუქების ტიპი და რაოდენობა, ხოლო ზრდადამთავრებული ფოთლის ანალიზით ვამოწმებთ რამდენად სწორად შევადგინეთ კვების პროგრამა და საჭიროების შემთხვევაში შეგვაქვს ცვლილებები.

ფერმერისთვის მოსავლის მიღების შემდეგ არანაკლებ მნიშვნელოვანია საბოლოო პროდუქტის რეალიზაცია. ნაყოფის ანალიზით- მოწმდება რომელ ბაზარზეა შესაძლებელი პროდუქტის ექსპორტი. ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი მოთხოვნა, რეგლამენტი რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნაყოფი ექსპორტზე გასატანად, შესაბამისად ნაყოფის ანალიზით მგ: პესტიციდების ნაშთზე სრული სკრინინგით შესაძლებელია ფერმერმა მოიძიოს პოტენციური ბაზარი პროდუქტის რეალიზაციისთვის. აგრეთვე, ნაყოფის ანალიზით შეიძლება განისაზღვროს მისი დაბინძურება მძიმე მეტალებით, კაკლოვანი კულტურების შემთხვევაში შეფასდეს რამდენას სწორად და ეფექტურად მიდის ნაყოფის შრობის პროცესი და სამომავლოდ საჭიროების შემთვევაში შეტანოს ცვლილებები.

აუცილებელია, რომ ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ნიმუშების აღებამდე გაიაროთ  კონსულტაცია, სადაც კარტლისის თანამშრომლები აგიხსნიან თუ როგორ ჩაატაროთ ეს პროცესები სწორად !

მიიღეთ სრული ლაბორატორიული მომსახურეობა ერთ სივრცეში - ნიადაგის ანალიზიდან საბოლოო პროდუქტის რეალიზაციამდე !

სხვა სიახლეები

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

ღვინის ხარისხი ვენახიდან იწყება, მის ხარისხზე კი კომპანია კარტლისი ზრუნავს, რომელიც მუდმივ სიახლეებს და ინოვაციებს სთავაზობს თავის მომხმარებელეს.
 

სიმინდის მოვლა-მოყვანის აუცილებელი კომპონენტი

კალციუმის როლი მოცვის კვებაში

 

ნიადაგის მომზადება საგაზაფხულოდ უფრო მეტი მოსავლის მისაღებად !

 

პომიდორის ახალი სელექცია კარტლისისგან

                           

 

კარტლისი აგრძელებს სათესლე მასალის განახლებისა და მრავალფეროვნების გაზრდის პროცესს, ამჯერად ჩვენს ფილიალებში ჰოლანდიური წარმოების enza zaden-ის მიერ მოწოდებულ სათესლე მასალას Pinkjain F1-ს წარმოგიდგენთ.

Pinkjain F1-ი დეტერმინანტული, ვარდისფერი პომიდვრის სელექციაა, რომელიც მხოლოდ კარტლისის ფილიალებში შეგხვდებათ. პომიდვრის ახალ სელექციას გამორჩეული სავეგეტაციო და გემოვნური მახასიათებლები აქვს.

ძლიერი ფესვთა სისტემა, ძლიერი მცენარის საწყისია - კარტლისის რჩევა ფერმერებს

მცენარის ჯანმრთელობა და სიძლიერე მისი ფესვთა სისტემიდან იწყება, რადგან სწორედ ფესვთა სისტემის საშუალებით ითვისებს მცენარე საკვებ ელემენტებსა და წყალს. შესაბამისად მცენარის დარგვიდან ადრეულ პერიოდში აგრონომები ორიენტერებულნი არიან ვრცელი, ჯანსაღი ფესვთა სისტემის წარმოქმნაზე.

რუკოლა - სასარგებლო მცენარე, რომელიც ახლა იხვეჭს პოპულარობას

რამდენიმე წლის წინ რუკოლა ჯერ კიდევ უცნობი და საქართველოსთვის ახალი პროდუქტი იყო, ქართველმა ფერმერებმა და მომხმარებელმა ერთდროულად დაიწყეს ამ კულტურის გაცნობა და ის დღეს პოპულარობას საკმაოდ აქტიურად იძენს.

საქართველოში, უმეტეს რეგიონში, რუკოლას მოყვანის კარგი სეზონია გაზაფხული და შემოდგომა, ხოლო სათბურში მისი წარმოება ზამთარშიც შეიძლება მინიმალური გათბობით.

Pages

 On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building,  “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.

Contact Us

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia

Find Us