სინათლის მზომი

DLI 100 Light Meter

მარტივი გზა მზის გულზე და ჩრდილში მოქცეული უბნების გასაკონტროლებლად

სასათბურე მეურნეობის მფლობელებს შეუძლიათ:

 • განალაგონ სინათლის მზომები როგორც უშუალოდ სათბურში, ასევე გარედან;
 • შეადარონ სინათლის დონეებს შორის სხვაობა;
 • დააკვირდნენ მცენარის ზრდასა და განვითარებაზე სინათლის ზეგავლენას.
ფასი

სინათლის ინტენსივობის საზომი ხელსაწყო DLI 100 -

 • ზომავს მცენარეზე “დაცემულ“ სინათლეს;
 • აუმჯობესებს მცენარეთა ზრდას და ხარისხს;
 • ერთმანეთს ადარებს ერთდროულად სხვადასხვა ადგილას მოქმედ განათებას;
 • მარტივი ერთ ღილაკიანი მართვა;
 • ხელმისაწვდომი, პირველი საფეხური სინათლის გაზომვაში;
 • აღრიცხავს 24 საათის განმავლობაში და აჯამებს სინათლის დღიურ მონაცემებს (DLI);
 • დღის განმავლობაში ყოველ 4 წამიში აჩვენებს სინათლის ინტენსივობის დონეს რეალური დროის რეჟიმში მკმოლ • მ–2 • წმ-1 ერთეულებში;
 • ზომავს ფოტოსინთეზში მოქმედ რადიაციას (PAR);
 • მოყვება წყალგაუმტარი ბატარეა.

სასაქონლო კოდი:

დასახელება:

3405B3

LightScout® DLI 100 მზომი (კომპლექტი 3 ცალი)

3405B

3405B LightScout DLI 100 მზომი (1 ცალი)

 

  

 On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building,  “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.

Contact Us

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia

Find Us