Blog

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

1) გასასარწყავიანებელი ტერიტორიის შესწავლა
2) ნიადაგის მექანიკური შემადგენლობის გაგება
3) საირიგაციო წყლის pH და EC განსაზღვრა
4) წყლის დებეტის განსაზღვრა
5) ტერიტორიის სექტორებად დაყოფა
6) სექტორებში წყლის ხარჯის საათობრივი გაანგარიშება
7) ნიადაგის ტიპის და წყლის ხარჯის შესაბამისად წვეთოვანი სისტემის შერჩევა
8) ცენტრალური მაგისტრალების, ტუმბოს და ფილტრის შერჩევა
9) საჭიროების შემთხვევაში რეზერვუარის მოცულობის განსაზღვრა

პროექტირების დროს უნდა განისაზღვროს სექტორებში საათობრივი რწყვა და რაც
ყველაზე მნიშვნელოვანია წლის ყველაზე ცხელ პერიოდში გასარწყავიანებებს შორის
შუალედი.
მას შემდეგ რაც პროექტი შეთანხმდება კლიენტთან და აგრონომთან, იწყება სამონტაჟო
სამუშაოებისთვის მოსამზადებელი პერიოდი. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე
საჭიროა ტერიტორიის მომზადება. სატუმბი და საფერტიგაციო სადგურისთვის შენობა
ნაგებობის გამზადება და ცენტრალური მაგისტრალისთვის ტრანშეის გათხრა. ამის
შემდეგ უნდა მოხდეს საჭირო მასალების ჩატანა და დასაწყობება ტერიტორიაზე.
აუცილებელია ინსტალაციის დროს დაცული იყოს ყველა ის პირობა, რომელიც
განსაზღვრულია მომწოდებელი კომპანიების მიერ და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია
სწორი ექსპლუატაციისთვის.
მონტაჟის შემდეგ უნდა მოხდეს სისტემის ტესტირება. ტესტირების საბოლოო ეტაპს
ესწრება კლიენტი და იღებს შესაბამის ინსტრუქციებს, ეცნობა სარწყავი სისტემის
მუშაობის პრინციპს.
მას შემდეგ რაც ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის კომპანიის თანამშრომლები ტოვებენ
ტერიტორიას, თუმცა ფერმერს სურვილის შემთხვევაში, კომპანიისთვის წინასწარ
შეტყობინების შემდეგ, შეუძლია წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ გამოიძახოს
წარმომადგენლები მონიტორინგის მიზნით.

თუ პროექტირება და სამონტაჟო სამუშაოები სწორად არის შესრულებული, სისტემა
მზად არის მრავალი წლის განმავლობაში ემსახუროს ფერმერს შეფერხების გარეშე.
კომპანია კარტლისი ქართულ აგრო ბაზარზე უკვე 25 წელზე მეტია ოპერირებს და
ფერმერებს სანდოობა სა და ხარისხთან ასოცირდება. ჩვენი გამოცდილი გუნდი
აქტიურად მუშაობს სარწყავი სისტემების პროექტირება, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის
მიმართულებითაც. თუ თქვენ გეგმავთ თქვენი ბაღის პროდუქტიულობის ამაღლებას და
ამისთვის სარწყავი სისტემების მოწყობას, ჩვენ მზად ვართ სრული სერვისი გაგიწიოთ,
თქვენი ჩართულობით დავგეგმოთ, დავაპროექტოთ და განვახორციელოთ სარწყავი
სისტემის სრული სამუშაოები.
ჩვენთან თანამშრომლობა მარტივია შედეგი კი ყოველთვის უმაღლესი ხარისხის.

Article screenshot

დაგვიკავშირდით: 591 40 20 93

 

ღვინის ხარისხი ვენახიდან იწყება, მის ხარისხზე კი კომპანია კარტლისი ზრუნავს, რომელიც მუდმივ სიახლეებს და ინოვაციებს სთავაზობს თავის მომხმარებელეს.
 
 ამჯერად კი გთავაზობთ, ვაზის ჭრაქის საწინააღმდეგო უახლეს და უნიკალურ პრეპარატს „ზორვეკ ვინაბელს“.
 
“ზორვეკ ვინაბელს” გააჩნია ოთხმაგი მოქმედება ჭრაქის გამომწვევ პათოგენზე, რაც უზრუნველყოფს მის შეუდარებელ და დაუჯერებელ ეფექტურობას:
- დამცავი მოქმედება - ხელს უშლი ზოოსპორების გავრცელებას და გაღივებას;
- სამკურნალო მოქმედება - აჩერებს მიცელიუმის ზრდას;
- ანტისპორულაციური მოქმედება - ხელს უშლის სპორების წარმოქმნას;
- აღმომფხვრელი მოქმედება - აჩერებს დაზიანებული კერების გაფართოვებას.
 
კარგად გამოხატული ტრანსლამინარული და სისტემური თვისებების გამო, “ზორვეკ ვინაბელი“, ეფექტურად იცავს მცენარის დამუშავებულ ნაწილებს მათი ინტენსიური ზრდის პერიოდში.  ის იცავს როგორც არსებულ, ასევე ახალ ფოთლებს, ეფექტურად გადანაწილდება დამუშავებული მწვანე მასიდან დაუმუშავებელ ყვავილებსა და მტევნებზე და, განსხვავებით სხვა ფუნგიციდებისაგან, უზრუნველყოფს ვაზის გამორჩეულ დაცვას ყვავილობის ფაზაშიც კი. 
  
„ზორვეკ  ვინაბელი“-ს მთავარი  უპირატესობები:
სწრაფად აღწევს მცენარის ცვილისებურ ფენაში და შესხურებიდან 20 წუთში უკვე არ ირეცხება მოულოდნელად მოსული წვიმით და არ საჭიროებს გადაწამვლას;
ახასიათებს გამოკვეთილად სისტემური მოქმედება და ეფექტურად იცავს ახალ ნაზარდს; იცავს იმ ახლადგამოტანილ ფოთლებსაც კი, რომლებიც არ არსებობდნენ შესხურების მომენტისათვის;
ხასიათდება ყველაზე ხანგძლივი გარანტირებული მოქმედებით - 14 დღემდე;
არ გააჩნია ჯვარედინი რეზისტენტობა არც ერთ არსებულ ჭრაქის საწინააღმდეგო ფუნგიციდთან, რაც უზრუნველყოფს უაღრესად მაღალ ეფექტურობას;
არ ახდენს გავლენას ღვინის ფერმენტაციაზე;
ნაკლებად ტოქსიკურია თბილსისხლიანებისათვის, ფრინველებისათვის და ფუტკრისათვის.
 
2016 წ  „ზორვეკი“იქნა აღიარებული AGROW AWARD-ის მიერ  როგორც მცენარეთა დაცვის საუკეთესო საშუალება.
ზორვეკ ვინაბელი - ჭრაქისაგან დაცვის გარანტია!

სიმინდის მოვლა-მოყვანის აუცილებელი კომპონენტი

საქართველოში სრულდება სიმინდის თესვის პერიოდი და მისი მოვლა-მოყვანის აქტიურ ფაზაში შევდივართ, ამ დროს კი აუცილებელია მცენარის სწორი გამოკვება სათანადო მაღალი მოსვლის მისაღებად. სიმინდს კვებისთვის როგორც ყველა კულტურას ესაჭიროება დაბალანსებული კვება, როგორც მაკრო, აგრეთვე მიკროელემენტებით. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ  ამინომჟავების შემცველი სტიმულატორების გამოყენება მნიშვნელოვნად აჯანსაღებს მცენარეს და დადებითად მოქმედებს მთელ რიგ ფაქტორებზე, რადგანაც ამინომჟავებს შემდეგი ფუნქცია აკისრიათ მცენარეში: არეგულირებს მცენარის მიერ აზოტის შეთვისებასა და გადაადგილებას, აკისრია ტრანსპორტაციის ფუნქცია ე.ი. საკვები ელემენტების გადაადგილებას უზრუნველყოფს, წარმოადგენს მცენარისთვის ენერგიის წყაროს, მონაწილებს ცილების სინთეზში- ცილების შემადგენელი ნაწილია, ყველაფერი ამის საფუძველზე კი ეხმარება მცენარეს დასძლიოს სტრესული გარემო პირობები. კოდას სტიმულატორი კოდაფულ მაქსიმუსი გვაძლევს ძალიან კარგ შედეგებს ერთწლიან კულტურებში, მის შემადგენლობაში შედის NPK, თუმცა მის როლს განსაზღვრავს სწორედ მიკროელემენტების და თავისუფალი ამინომჟავების მაღალი შემცველობა.

სწორედ კოდაფოლ მასქსიმუსის შემადგენლობის სრულყოფილი ბალანსი განაპირობებს მის შემდეგ მოქმედებას:

- აჯანსაღებს მცენარეს და ზრდის მის გამძლეობას;

-ამარაგებს მცენარეს საკვები ელემენტებით და ზრდის ნაყოფის გამონასკვის ხარისხს;

- ეხმარება მცენარეს დასძლიოს სტრესული გარემო-პირობები;

-ზრდის მოსავლის რაოდენობასა და ხარისხს.

Pages

 On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building,  “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.

Contact Us

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia

Find Us