წყლის ანალიზი

 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურის განვითარებისა და მაღალი ხარისხის მოსავლის მისაღებად მცენარისთვის ოპტიმალური კვების სქემის შემუშავების გარდა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მის სწორ რწყვას. რადგანაც არასწორმა რწყვამ შეიძლება გამოიწვიოს მოსავლიანობის შემცირება, ხოლო თუ სარწყავი წყალი არ აკმაყოფილებს მისდამი წაყენებულ მოთხოვნებს, მაშინ ასეთი წყლის გამოყენებამ შეიძლება მცენარის განვითარების შეფერხებაც კი გამოიწვიოს.

სწორი რწყვით სასოფლო-სამეურნეო კულტურისთვის იქმნება სრულყოფილი პირობები შემდეგი მიზნებისთვის:

 • მოსავლის გაზრდა;
 • მოსავლის ხარისხის გაუმჯობესება;
 • ნიადაგის დაცვა და წყლის რესურსების დაზოგვა.

 

სარწყავი წყლის ხარისხი პირველ რიგში განისაზღვრება მასში ხსნადი მარილების კონცენტრაციით, რადგან:

 • ნიადაგის ხსნარსა და წყალში არსებული ხსნადი მარილების მაღალი კონცენტრაცია ამცირებს წლის ხელმისაწვდომობას კულტურისთვის, იმდენად რომ იგი გავლენას ახდენს მოსავალიანობაზე.

 


img1

 

წყლის რეაქციის არე - განსაზღვრავს კარბონატების და ბიკარბონატების არსებობის ალბათობას.

-

img2

 

ტოქსიკური ელემენტების შემცველობა - ზოგიერთი სპეციფიკური იონი, როგორებიცაა ქლორი, ნატრიუმი და ბორი წყლის შეთვისების გზით მაღალი კონცენტრაციით გროვდება მცენარეში, ზიანს აყენებს კულტურას და ამცირებს მოსავალს. ზიანის მიყენება შეიძლება გამოვლინდეს ძარღვთაშორისი ქლოროზის განვითარებისა და ფოთლის მარგინალური დაზიანების სახით.

 

img3

 

ინფილტრაციის ხარისხი - რომელიც გვიჩვენებს ნიადაგში სარწყავი წყლის შეღწევადობის უნარს. დაბალი ინფილტრაციის ხარისხი ამცირებს წყლის ხელმისაწვდომობას კულტურისთვის და ამცირებს მოსავლიანობას.

 

img4

 

ნიტრატების მაღალი შემცველობა - აზოტი ძირითადი მაკროელემენტია, რომელიც აუცილებელია მცენარის ზრდა-განვითარებისათვის, თუმცა მისმა ჭარბი რაოდენობით შეტანამ შეიძლება გამოიწვიო პრობლემები. ზრდის ზედმეტი სტიმულირების გამო შესაძლებელია დაირღვეს მცენარის განვითარების პროცესი, გამოიწვიოს დაგვიანებული სიმწიფე, რაც საბოლოოდ იწვევს პროდუქტის დაბალ ხარისხს. აზოტის მაღალი დონე შეიძლება სასარგებლო იყოს ზრდის ადრეულ ეტაპებზე, მაგრამ გამოიწვიოს მოსავლიანობის დანაკარგი ყვავილობისა და ნაყოფის გამონასკვის პერიოდში.

 

 

 

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

 

  პროდუქტ-მენეჯერი: ლელა ბუხნიკაშვილი               Tel.: +995 511 13 53 58               email: lela.bukhnikashvili@cartlis.ge

 

 

თქვენი სარწყავი წყლის ხარისხის დასადგენად, მასში ტოქსიკური ელემენტების შემცველობის განსასაზღვრავად კარტლისი გთავაზობთ წყლის ანალიზების ჩატარებას AGQ ესპანურ ლაბორატორიაშია.

Leaves header image 

სწორი და ხარისხიანი მორწყვა მაღალი ხარისხისა და მოსავლის მისაღებად გადადგმული პირველი ნაბიჯია.

 • პარამეტრები და ღირებულება
 • 250 ₾
 • წყლის რეაქციის არე PH
 • ხსნადი მარილების კონცენტრაცია EC
 • ბიკარბონატები HCO3-
 • ქლორიდები Cl -
 • სულფატები SO₄²-
 • ნიტრატები NO3-
 • კალციუმი Ca
 • მაგნიუმი Mg
 • კალიუმი K
 • ნატრიუმი Na
 • ბორი B
 • რკინა Fe
 • მანგანუმი Mn
 • სპილენძი Cu
 • თუთია Zn
 • სილიციუმი Si

 

 

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

 

  პროდუქტ-მენეჯერი: ლელა ბუხნიკაშვილი               Tel.: +995 511 13 53 58               email: lela.bukhnikashvili@cartlis.ge

 

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე