მაკროსკოპი

ახლო მანძილიდან განახორციელეთ მავნებლებისა და დაავადებების იდენტიფიცირება!

  • პოზიციურად სწორი გამოსახულება მოიცავს ცვლად სკალას;
  • ინტეგრირებული საზომი სკალა უზრუნველყოფს გაზომვას დიუმებში და მილიმეტრებში;
  • ახლო–ხედვის ობიექტივის მოხსნისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფრო შორიდან დასამზერად.
ფასი

მიკროსკოპი 45x თავისი ჩანთით -

მაკროსკოპები

სასაქონლო კოდი

დასახელება

2851

მაკროსკოპი 25 მყარი გადასატანი ბუდით

2852

მაკროსკოპი 45 მყარი გადასატანი ბუდით

 

პროდუქტის მახასიათებლები:

  • მაკროსკოპი 25 საკმაოდ ფართო კუთხით უზრუნველყოფს 5 მმ–იანი (3/16 დიუმი) არის 25 X გადიდებას;
  • მაკროსკოპი 45 საკმაოდ ფართო კუთხით უზრუნველყოფს 3 მმ–იანი (2/16 დიუმი) არის 45 X გადიდებას;

  

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე