ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ანალიზი - ხარჯების და მოსავლის ეფექტური კონტროლისთვის

ყველა ფერმერის მიზანს  მაღალი მოსავლის მიღება წარმოადგენს, ამისათვის კი სხვადასხვა ტიპის სასუქების გამოყენებას მიმართავენ.  მცენარეთა კვებისათვის მნიშვნელოვანია მცენარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება საკვებ ელემენტებზე, მაგრამ ჩნდება კითხვა თუ რას წარმოადგენს ეს მოთხოვნა და როგორ მივხვდეთ სწორად ვურჩევთ თუ არა სასუქებს?

მცენარეთა კვებისთვის დროში გაწერილი პროგრამის შესაქმნელად, პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს ნიადაგის ანალიზი- ნიადაგის ანალიზით ვიგებ მცენარისთვის აუცილებელი მაკრო და მიკრო ელემენტების შემცველობას, აგრეთვე ისეთ ფიზიკურ პარამეტრებს, რომლებიც განსაზღვრავენ მცენარის მიერ ამ საკვები ელემენტების შეთვისების უნარს.  ნიადაგის კვლევის ჩასატარებლად, პირველ რიგში სპეციალური მეთოდიკის საფუძველზე უნდა ავიღოთ ნიადაგის ნიმუშები, აუცილებელია რომ ეს ეტაპი სწორად ჩატარდეს, რადგან  მასზეა დამოკიდებული ნიადაგის ანალიზის სიზუსტე. ანალიზით მიღებული შედეგების საფუძველზე დგება მცენარეთა კვების პროგრამა- კულტურის ასაკის, დაგეგმილი მოსავლის და ნიადაგში საკვები ელემენტების შემცველობის საფუძველზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ კვებისადმი ყველა თანამედროვე მიდგომა გვასწავლის, რომ აუცილებელია კვების სისწორის შემოწმება ვეგეტაციის შუა პერიოდში ფოთლის ანალიზით.  ფოთლის ანალიზით ჩანს მცენარე ითვისებს თუ არა მისთვის მიწოდებულ სასუქებს, საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ მცენარეში მიმდინარე ტოქსიკური პროცესები, მაშინაც კი როდესაც ეს ვიზუალურად ჯერ არაა გამოვლენილი. სწორედ ამიტომ, ფოთლის ანალიზი ნიადაგის ანალიზთან ერთად წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპებს მცენარის კვების სამართავად და მისი ეფექტურეობის შესამოწმებლად. ესეიგი ნიადაგის ანალიზის საფუძველზე დგება დროში გაწერილი კვების სქემა- ფასდება გამოსაყენებელი სასუქების ტიპი და რაოდენობა, ხოლო ზრდადამთავრებული ფოთლის ანალიზით ვამოწმებთ რამდენად სწორად შევადგინეთ კვების პროგრამა და საჭიროების შემთხვევაში შეგვაქვს ცვლილებები.

ფერმერისთვის მოსავლის მიღების შემდეგ არანაკლებ მნიშვნელოვანია საბოლოო პროდუქტის რეალიზაცია. ნაყოფის ანალიზით- მოწმდება რომელ ბაზარზეა შესაძლებელი პროდუქტის ექსპორტი. ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისი მოთხოვნა, რეგლამენტი რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნაყოფი ექსპორტზე გასატანად, შესაბამისად ნაყოფის ანალიზით მგ: პესტიციდების ნაშთზე სრული სკრინინგით შესაძლებელია ფერმერმა მოიძიოს პოტენციური ბაზარი პროდუქტის რეალიზაციისთვის. აგრეთვე, ნაყოფის ანალიზით შეიძლება განისაზღვროს მისი დაბინძურება მძიმე მეტალებით, კაკლოვანი კულტურების შემთხვევაში შეფასდეს რამდენას სწორად და ეფექტურად მიდის ნაყოფის შრობის პროცესი და სამომავლოდ საჭიროების შემთვევაში შეტანოს ცვლილებები.

აუცილებელია, რომ ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ნიმუშების აღებამდე გაიაროთ  კონსულტაცია, სადაც კარტლისის თანამშრომლები აგიხსნიან თუ როგორ ჩაატაროთ ეს პროცესები სწორად !

მიიღეთ სრული ლაბორატორიული მომსახურეობა ერთ სივრცეში - ნიადაგის ანალიზიდან საბოლოო პროდუქტის რეალიზაციამდე !

სხვა სიახლეები

მოცვის კულტურა - აქტუალობა და სწავლება კარტლისის აკადემიაში

 

ძირზე 4 კილოგრამით გაზრდილი მოსავლიანობა კაკალში- უნიბროტის გამოყენების შედეგი

 

უნიბროტი - საუკეთესო სტიმულატორი უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად

 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ სტიმულატორები. სტიმულატორია პროდუქტი, რომელიც ხელს უწყობს და აჩქარებს მცენარის განვითარებას, მოქმედებს მის კონკრეტულ ფუნქციაზე. მსოფლიო ბაზარზე შემოთავაზებულ სტიმულატორთა ასორტიმენტი საკმაოდ ფართეა და რა თქმა უნდა გამოყენებისას საჭიროებს სწორ შერჩევას.

კაკლოვანი კულტურების მწარმოებელი ფერემრების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

ვაშლის მწარმოებელი ფერმერების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

  2022 წლის გაზაფხული უხვი ნალექით გამორჩეული, ზაფხულის მეორე ნახევარი კი  გვალვიანი იყო. აღნიშნულმა კლიმატურმა პირობებმა ხელი შეუწყო ქეცის, კალიფორნიის ფარიანისა და ტკიპების ძლიერ გავრცელებას.   ბლის  კულტურაში პროგრესირება განიცადა დაავადებებმა - კოკომიკოზმა, კლასტეროსპოროზმა, სიდამპლეებმა, რიგ ადგილებში კი გავრცელდა ალუბლის ლორწოიანი ხერხია, აღინიშნა მცენარეთა ხმობის შემთხვევები.

მესიმინდე ფერმერების 2022 წელი PIONEER-თან ერთად

2022 წელი საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა მესიმინდე ფერმერებისთვის.

PIONEER-ის ჰიბრიდებმა ტრადიციულად საგრძნობი უპირატესობა აჩვენა სხვა კონკურენტ კომპანიების ჰიბრიდებთან, როგორც მოსავლის რაოდენობის, ასევე მარცვლის ხარისხთან მიმართებაში.

PIONEER-ის სათესლე მასალისათვის სტრესული მდგომარეობის, მავნებელ-დავადებების მიმართ დამახასიათებელი მაღალი მდგრადობის და შემოსული სიმინდის მარცვლის სწრაფი შრობის შედეგად, წლის ბოლოს ფერმერებმა მაღალი მოსავალი მიიღეს.

digital.cartlis.ge - ახალი პლატფორმა გამარტივებული სოფლის მეურნეობისთვის

 

მოცვი - სიახლეები და გამოწვევები, სალომე დოღონაძის ბლოგი

საქართველოში 2016 წლიდან ფართოდ დაიწყო ლურჯი მოცვის გაშენება,იმ დროისათვის ფერმერებს კულტურასთან დაკავშირებით ძალიან მწირი ინფორმაცია ჰქონდათ. ჩვენი როლი, ანუ კომპანია „კარტლისის“ გამოწვევა იყო მაქსიმალურად  კომპეტენტური რჩევები მიგვეცა ფერმერებისთვის, რათა მიეღოთ მაქსიმალურად უხვი და ხარისხიანი მოსავალი,რაც დააკმაყოფილებდა, როგორც ქართული ისე უცხოური ბაზრის მოთხოვნებს.

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე