ნიადაგის მომზადება საგაზაფხულოდ უფრო მეტი მოსავლის მისაღებად !

 

დაიწყო აქტიური საგაზაფხულო მუშაობები მცენარის მოსამზადებლად მთელი სეზონისათვის. იმისათვის რომ ნარგაობას მივცეთ ვეგეტაციის დასაწყისში ძლიერი სტარტი აუცილებელია მისი გამოკვება კომპლექსური სასუქების გამოყენებით.  კომპლექსურია სასუქი, რომელიც ერთდროულად შეიცავს მცენარის ზრდა-განვითარებისათვის საჭირო N,P, K  საკვებ ელემენტებს.  ასეთი ტიპის კომპლექსური სასუქის სწორად შერჩევით, ნიადაგის ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე, მცენარე იღებს საჭირო საკვებ ელემენტებსა და დამატებით ენერგიას სავაგეტაციო პერიოდის კარგად წარმართვისთვის.

აუცილებელია რომ ნიადაგის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით შეირჩეს გამოსაყენებული სასუქის ტიპი და განისაზღვროს რაოდენობა.  ნიადაგში შესატან სასუქებს შორის უნდა აღინიშნოს ევროტიმი და ევროპაკი, რომელთა გამოყენებასაც დიდი უპირატესობა გააჩნიათ რაც მდგომარეობს შემდგომში: ცნობილია რომ მჟავე და ტუტე არის რეაქციის მქონე ნიადაგებში ფოსფორი უხსნადი კომპლექსებს წარმოქმნის და მცენარე ამ ელემენტს ვეღარ ითვისებს. ასეთ ნიადაგებში სასუქის შეტანისას, მასში არსებული ფოსფორის 40-60% გადადის უხსნად მდგომარეობაში და მცენარე მას ვერ იყენებს. ევროტიმი და ევროპაკი კი დაპატენტებულია იმგვარად, რომ მასში შედის მცენარეული ნედლეულისგან მიღებული მპპა კომპლექსი, რომელიც იცავს ფოსფორს ბლოკირებისგან , შესაბამისად ამ სასუქების გამოყენება შეიძლება როგორც ტუტე ასევე მჟავე ნიადაგებში. ამ კომპლექსის დამსახურებით ევროტიმსა და ევროპაკში შემავალი საკვები ელემენტები 100%-ით ხელმისაწვდომია მცენარისთვის.

ევროტიმის შემადგენლობაა 10-18-12 , გოგირდი და თუთია, სასუქი შედარებით დიდი რაოდენობით შეიცავს ფოსფორს და იდეალურია ამ ელემენტის დეფიციტის მქონე ნიადაგში გამოსაყენებლად. აგრეთვე ევროტიმის გამოყენებით ნიადაგში ვავსებთ გოგირდისა და თუთიის მარაგებს. რაც შეეხება ევროპაკს 11-10-16 სასუქი უფრო მაღალი შემცველობით შეიცავს კალიუმს და მის შემადგენლობაში შედის მაგნიუმი, ბორი,თუთია და გოგირდი. თუთია და ბორი მონაწილეობას იღებს ყვავილობის პროცესის ნორმალურად წარმართვაში, ხოლო მაგნიუმი მონაწილეობას იღებს ფოტოსინთეზის პროცესში.

ამგვარად მომზადებული ნიადაგი ხელს შეუწყობს მცენარის ინტენსიურ განვითარებას, რაც საბოლოოდ მიღებულ მოსავალზე აისახება.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნიადაგში შესატანი სასუქები აუცილებლად უნდა ჩაკეთდეს ნიადაგში, რათა არ მოხდეს მისი გაფანტვა. ნიადგში ჩაკეთების გზით სასუქი უფრო სწრაფად გაიხსნება და განაწილდება მცენარის ფესვთა სისტემის გარშემო.

ნიადაგის ანალიზი, შემდგომში მიღებული პასუხების საფუძველზე ნიადაგში შესატანი სასუქების ტიპის და რაოდენობის განსაზღვრა წარმოადგენს იმ აუცილებელ ეტაპებს რომელიც ფერმერს საშუალებას აძლევს შექმნას მცენარის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო. თუმცა ეს არის პირველი გადასადგმელი ნაბიჯები და მცენარის სწორი, დროული კვება არის აუცილებელი მაღალი მოსავლის მისაღებად.   

იმისათვის, რომ გავზარდოთ მოსავლიანობა და გვქონდეს ძლიერი მცენარე, ფერმერი უშუალოდ დიდ ყურადღებას უნდა აქცევდეს მცენარის არა მარტო მწვანე მასის, არამედ ფესვთა სისტემის განვითარებასაც. რადგან კვებაზე საუბრისას ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მცენარე ძირითადად საკვებ ელემენტებს სწორედ ფესვების საშუალებით ითვისებს. შესაბამისად ჯანსაღი ფესვთა სისტემის გარეშე მცენარე ვეღარ ითვისებს საკვებ ელემენტებს და განვითარებაში ჩამორჩება. სწორედ ამიტომაც რეკომენდებულია, ფესვთა სისტემის განვითარების სტიმულატორის- კოდამინ რადიკულარის გამოყენება.  კოდამინ რადიკულარი ხელს უწყობს ჯანსაღი, ვრცელი ფესვთა სისტემის განვითარებას დიდი მოცულობის ბუსუსებით, რაც აძლიერებს შეწოვის უნარს. ხოლო სტრესულ სიტუაციებში (გადარგვა, გაყინვა, ტოქსიკურობა, ა.შ) ასაზრდოებს და აძლევს მცენარეს დამატებით ენერგიას, ხელს უწყობს მის სწრაფ გამოჯანსაღებას და ზრდა-განვითარების გააქტიურებას.

სხვა სიახლეები

მოცვის კულტურა - აქტუალობა და სწავლება კარტლისის აკადემიაში

 

ძირზე 4 კილოგრამით გაზრდილი მოსავლიანობა კაკალში- უნიბროტის გამოყენების შედეგი

 

უნიბროტი - საუკეთესო სტიმულატორი უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად

 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ სტიმულატორები. სტიმულატორია პროდუქტი, რომელიც ხელს უწყობს და აჩქარებს მცენარის განვითარებას, მოქმედებს მის კონკრეტულ ფუნქციაზე. მსოფლიო ბაზარზე შემოთავაზებულ სტიმულატორთა ასორტიმენტი საკმაოდ ფართეა და რა თქმა უნდა გამოყენებისას საჭიროებს სწორ შერჩევას.

კაკლოვანი კულტურების მწარმოებელი ფერემრების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

ვაშლის მწარმოებელი ფერმერების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

  2022 წლის გაზაფხული უხვი ნალექით გამორჩეული, ზაფხულის მეორე ნახევარი კი  გვალვიანი იყო. აღნიშნულმა კლიმატურმა პირობებმა ხელი შეუწყო ქეცის, კალიფორნიის ფარიანისა და ტკიპების ძლიერ გავრცელებას.   ბლის  კულტურაში პროგრესირება განიცადა დაავადებებმა - კოკომიკოზმა, კლასტეროსპოროზმა, სიდამპლეებმა, რიგ ადგილებში კი გავრცელდა ალუბლის ლორწოიანი ხერხია, აღინიშნა მცენარეთა ხმობის შემთხვევები.

მესიმინდე ფერმერების 2022 წელი PIONEER-თან ერთად

2022 წელი საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა მესიმინდე ფერმერებისთვის.

PIONEER-ის ჰიბრიდებმა ტრადიციულად საგრძნობი უპირატესობა აჩვენა სხვა კონკურენტ კომპანიების ჰიბრიდებთან, როგორც მოსავლის რაოდენობის, ასევე მარცვლის ხარისხთან მიმართებაში.

PIONEER-ის სათესლე მასალისათვის სტრესული მდგომარეობის, მავნებელ-დავადებების მიმართ დამახასიათებელი მაღალი მდგრადობის და შემოსული სიმინდის მარცვლის სწრაფი შრობის შედეგად, წლის ბოლოს ფერმერებმა მაღალი მოსავალი მიიღეს.

digital.cartlis.ge - ახალი პლატფორმა გამარტივებული სოფლის მეურნეობისთვის

 

მოცვი - სიახლეები და გამოწვევები, სალომე დოღონაძის ბლოგი

საქართველოში 2016 წლიდან ფართოდ დაიწყო ლურჯი მოცვის გაშენება,იმ დროისათვის ფერმერებს კულტურასთან დაკავშირებით ძალიან მწირი ინფორმაცია ჰქონდათ. ჩვენი როლი, ანუ კომპანია „კარტლისის“ გამოწვევა იყო მაქსიმალურად  კომპეტენტური რჩევები მიგვეცა ფერმერებისთვის, რათა მიეღოთ მაქსიმალურად უხვი და ხარისხიანი მოსავალი,რაც დააკმაყოფილებდა, როგორც ქართული ისე უცხოური ბაზრის მოთხოვნებს.

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე