ნემატოდების უმეტესობა უპირატესად აზიანებს მცენარის მთავარ ფესვებს,  რაც ხელს უწყობს მათში პათოგენური ორგანიზმების შეღწევას, ისინი მცენარეში გამოყოფენ სპეციფიკურ ფერმენტებს, რისი ზემოქმედებით ფესვები დიდდება, დეფორმირდება და წარმოიქმნება გალები, რასაც შემდგომ ფესვთა სისტემის  დაშლა და მცენარის დაღუპვა მოსდევს.

ნემატოდები  მრავლდებიან კვერცხით, რომელსაც მდედრი  დებს სუბსტრატზე ან გალში კვერცხის დების პროცესი მიმდინარეობს  14-15 გრადუსი ტემპერატურის პირობებში. ნემატოდას შეიძლება ჰქონდეს 1-5 თაობამდე.

მცენარეში  იჭრებიან ფესვის ბუსუსებიდან,  ბაგეებიდან, ჭრილობებიდან. ნემატოდები ერთი მცენარიდან მეორეზე ვრცელდებიან  ნიადაგით, მწვანე ოპერაციებით, ნაკელით და სხვ.

ბრძოლის აგროტექნიკური მეთოდი:

  •  პარაზიტის მიმართ გამძლე ჰიბრიდების დარგვა ;
  •   ნამყენი მცენარეების გამოყენება;
  •   ნიადაგების სოლარიზაცია;
  •  თესლბრუნვა სხვადასხვა ოჯახების მცენარეების გამოყენებით;

ბრძოლი ქიმიური  მეთოდი

ნიადაგის ფუმიგაცია

მაღალეფექტური   ინსექტიციდი - ნემატოციდი.  მოქმედი ნივთიერება: ოქსამილი 100 გ/ლ

მწარმოებელი: DuPont Solutions (France) S.A.S/საფრანგეთი . 

ვიდატი  - 10ლ   წარმოადგენს    კარბამატულ     ინსექტიციდსა  და   ნემატოციდს,  რომელიც უმთავრესად მოქმედებს მავნებლის ნერვულ სისტემაზე ნეიროტრანსმიტერული ფერმენტის აცეტილქოლინესტერაზას ინჰიბირების გზით. ვიდატი 10ლ გამოიყენება ნიადაგში დაფიქსირებული ზოგიერთი სახეობის ნემატოდების, მათ შორის ცისტიანი ნემატოდების, თავისუფლად მცხოვრები ნემატოდებისა და ზოგიერთი მწოველი მავნებელი მწერის კონტროლის მიზნით. ვიდატი 10 ლ  ძალიან  სელექტიურია მცენარეების მიმართ. კულტურისა და მოყვანის პირობებიდან გამომდინარე უზრუნველოყოფს არა უმცირეს 30 დღიან კონტროლს.

ასევე საკმაოდ ეფექტური ნემატოდებთან ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდი.  საკმაოდ ეფექტურია, სადაც ნემატოდებია გავრცელებილი იმ ადგილას ფრანგული მარიგოლდის დათესვა, მისი ფესვებიდან გამოყოფილი ბიოლოგიურად აქტიური ქიმიური ნივთიერება ეფექტურად აკონტროლებს ნემატოდების პოპულაციებს,  მისი გამოყენება ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც სრულიად უსაფრთხოა.

ლელა გვასალია

კარტლისის აკადემიის ხელმძღვანელი / ბოსტნეული კულტურების პროდუქტ მენეჯერი

ტელ: 599-03-77-03

ელ-ფოსტა: [email protected]

სხვა სიახლეები

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

ღვინის ხარისხი ვენახიდან იწყება, მის ხარისხზე კი კომპანია კარტლისი ზრუნავს, რომელიც მუდმივ სიახლეებს და ინოვაციებს სთავაზობს თავის მომხმარებელეს.
 

სიმინდის მოვლა-მოყვანის აუცილებელი კომპონენტი

კალციუმის როლი მოცვის კვებაში

 

ნიადაგის მომზადება საგაზაფხულოდ უფრო მეტი მოსავლის მისაღებად !

 

პომიდორის ახალი სელექცია კარტლისისგან

                           

 

კარტლისი აგრძელებს სათესლე მასალის განახლებისა და მრავალფეროვნების გაზრდის პროცესს, ამჯერად ჩვენს ფილიალებში ჰოლანდიური წარმოების enza zaden-ის მიერ მოწოდებულ სათესლე მასალას Pinkjain F1-ს წარმოგიდგენთ.

Pinkjain F1-ი დეტერმინანტული, ვარდისფერი პომიდვრის სელექციაა, რომელიც მხოლოდ კარტლისის ფილიალებში შეგხვდებათ. პომიდვრის ახალ სელექციას გამორჩეული სავეგეტაციო და გემოვნური მახასიათებლები აქვს.

ნიადაგის, ფოთლისა და ნაყოფის ანალიზი - ხარჯების და მოსავლის ეფექტური კონტროლისთვის

ყველა ფერმერის მიზანს  მაღალი მოსავლის მიღება წარმოადგენს, ამისათვის კი სხვადასხვა ტიპის სასუქების გამოყენებას მიმართავენ.  მცენარეთა კვებისათვის მნიშვნელოვანია მცენარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება საკვებ ელემენტებზე, მაგრამ ჩნდება კითხვა თუ რას წარმოადგენს ეს მოთხოვნა და როგორ მივხვდეთ სწორად ვურჩევთ თუ არა სასუქებს?

ძლიერი ფესვთა სისტემა, ძლიერი მცენარის საწყისია - კარტლისის რჩევა ფერმერებს

მცენარის ჯანმრთელობა და სიძლიერე მისი ფესვთა სისტემიდან იწყება, რადგან სწორედ ფესვთა სისტემის საშუალებით ითვისებს მცენარე საკვებ ელემენტებსა და წყალს. შესაბამისად მცენარის დარგვიდან ადრეულ პერიოდში აგრონომები ორიენტერებულნი არიან ვრცელი, ჯანსაღი ფესვთა სისტემის წარმოქმნაზე.

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე