მესიმინდე ფერმერების 2022 წელი PIONEER-თან ერთად

2022 წელი საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა მესიმინდე ფერმერებისთვის.

PIONEER-ის ჰიბრიდებმა ტრადიციულად საგრძნობი უპირატესობა აჩვენა სხვა კონკურენტ კომპანიების ჰიბრიდებთან, როგორც მოსავლის რაოდენობის, ასევე მარცვლის ხარისხთან მიმართებაში.

PIONEER-ის სათესლე მასალისათვის სტრესული მდგომარეობის, მავნებელ-დავადებების მიმართ დამახასიათებელი მაღალი მდგრადობის და შემოსული სიმინდის მარცვლის სწრაფი შრობის შედეგად, წლის ბოლოს ფერმერებმა მაღალი მოსავალი მიიღეს.

 მოსავლინობა ურწყავ ნაკვეთებში მერყეობდა:

90 დღიან კადეგორიაში 10-დან 13 ტონამდე,

115-125 დღიანებში 10-დან 14 ტონამდე,

ხოლო 125 დღიან და ზევით ვეგეტაციებში 10-დან 16 ტონამდე

სიმინდის წარმოებაში ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად იქცა ჩვენი კომპანიის ინსექტიციდები „კორაგენი“ და „ავანტი“. მათი საშვალებით მრავალმა ფერმერმა თავი აარიდა მავნებლებისაგან მოსალოდნელ მნიშვნელოვან ზარალს.

მიმდინარე წელს PIONEER-ის ჰიბრიდებში გამოიკვეთა რამდენიმე ძლიერი ახალი ჰიბრიდი. ესენია: P1028 (ვეგეტაცია 130 დღე), რომელიც გამოირჩევა სტრესების, დაავადებების მიმართ მდგრადობით, მარცვლის ინტენსიური ნარინჯისფერი შეფერილობით და მაღალი ხარისხით. მისი საშუალო მოსავლიანობა იყო 13 ტონა ჰა/ზე, რიგ შემთხვევებში 16 ტონამდეც ავიდა. ასევე ძალიან კარგი შედეგები აჩვენა P1275 (ვეგეტაცია 130 დღე), რომელიც ასევე ძლიერ მდგრადია სტრესებისა და მთელი რიგი მავნებელ დაავადებების მიმართ. P1275  გამოირჩევა  მარცვლის კარგი ხარისხითა და მაღალი მოსავლიანობით - 12-15 ტონა ჰა/ზე.

მნიშვნელოვანი სიახლეა ასევე ის, რომ საუკეთესო  შედეგი მოგვცა ესპანური კომპანიის “CODA”-ს პროდუქტების გამოყენებამ სიმინდში, კერძოდ: „კოდამინ 150“-ი,  რომელიც ძალიან კარგად ეხმარება მცენარეს კლიმატური სტრესების დაძლევაში,  “კოდა Zn”-ი რომელიც გამოიყენება 6-7 ფოთლის ფაზაში და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ტაროს ერთგვაროვნებასა და ზომას და ასევე „კოდაფოლ მაქსიმუსი“, რომელმაც კომპლექსურად, ფაქტიურად ყველა მიმართულებით განავითარა მცენარე, რაც საბოლოო ჯამში აისახა მოსავლიანობაზე, როგორც სასილოსე, ისე სამარცვლე კატეგორიაში.

                                                                                                                  

სხვა სიახლეები

მოცვის კულტურა - აქტუალობა და სწავლება კარტლისის აკადემიაში

 

ძირზე 4 კილოგრამით გაზრდილი მოსავლიანობა კაკალში- უნიბროტის გამოყენების შედეგი

 

უნიბროტი - საუკეთესო სტიმულატორი უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად

 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ სტიმულატორები. სტიმულატორია პროდუქტი, რომელიც ხელს უწყობს და აჩქარებს მცენარის განვითარებას, მოქმედებს მის კონკრეტულ ფუნქციაზე. მსოფლიო ბაზარზე შემოთავაზებულ სტიმულატორთა ასორტიმენტი საკმაოდ ფართეა და რა თქმა უნდა გამოყენებისას საჭიროებს სწორ შერჩევას.

კაკლოვანი კულტურების მწარმოებელი ფერემრების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

ვაშლის მწარმოებელი ფერმერების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

  2022 წლის გაზაფხული უხვი ნალექით გამორჩეული, ზაფხულის მეორე ნახევარი კი  გვალვიანი იყო. აღნიშნულმა კლიმატურმა პირობებმა ხელი შეუწყო ქეცის, კალიფორნიის ფარიანისა და ტკიპების ძლიერ გავრცელებას.   ბლის  კულტურაში პროგრესირება განიცადა დაავადებებმა - კოკომიკოზმა, კლასტეროსპოროზმა, სიდამპლეებმა, რიგ ადგილებში კი გავრცელდა ალუბლის ლორწოიანი ხერხია, აღინიშნა მცენარეთა ხმობის შემთხვევები.

digital.cartlis.ge - ახალი პლატფორმა გამარტივებული სოფლის მეურნეობისთვის

 

მოცვი - სიახლეები და გამოწვევები, სალომე დოღონაძის ბლოგი

საქართველოში 2016 წლიდან ფართოდ დაიწყო ლურჯი მოცვის გაშენება,იმ დროისათვის ფერმერებს კულტურასთან დაკავშირებით ძალიან მწირი ინფორმაცია ჰქონდათ. ჩვენი როლი, ანუ კომპანია „კარტლისის“ გამოწვევა იყო მაქსიმალურად  კომპეტენტური რჩევები მიგვეცა ფერმერებისთვის, რათა მიეღოთ მაქსიმალურად უხვი და ხარისხიანი მოსავალი,რაც დააკმაყოფილებდა, როგორც ქართული ისე უცხოური ბაზრის მოთხოვნებს.

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე