კარტლისი, AGQLab  ლაბორატორიაში!

 

ესპანური ლაბორატორია #AGQLab წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ლაბორატორიულ და ტექნოლოგიურ ცენტრს, რომელიც ოპერირებს მსოფლიოს 4 კონტინენტზე, 25 ქვეყანში და მათ შორის უკვე საქართველოში, კომპანია #კარტლისთან სწორედ, ამ თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩვენმა სპეციალისტმა ლელა ბუხნიკაშვილმა გაიარა ტრეინინგები და სწავლება ესპანეთში!

გაეცნო ლაბორატორატორიაში მიმდინარე პროცესებს, თანამედროვე ინსტრუმენტალურ-ანალიზურ მეთოდებს.

პროცესის მთელ ციკლს, თუ რა გზას გადის ნიმუში ლაბორატორიაში მიღებიდან, საბოლოო ანალიზის შედეგების მიღებამდე!

მეთოდებს გააჩნიათ დაბალი აღმოჩენის ზღვარი ე.ი. შესაძლებელია აღმოვაჩინოთ ნივთიერებები ძალიან მცირე შემცველობით არსებობის შემთხვევაშიც კი,

წამყვანი ინსტრუმენტალური მეთოდები საშუალებას გვაძლევს სწრაფად და ეფექტურად, ერთდროულად განსაზღვროს ნიმუშში რამდენიმე პარამეტრი, რაც მკვეთრათ ამცირებს ანალიზისთვის საჭირო დროს და საშუალებას გვაძლევს კლიენტს შევთავაზოთ ანალიზის პასუხები უმოკლეს დროში.

რაც მთავარია, ლაბორატორიაში არსებული აპარატურა (მაგ: HPLC/MS; GC/MS; IEC/MS; API-MS ) საშუალებას მოგვცემს დავეხმაროთ უფრო მეტად ქართველ ფერმერებს, რათა გავზარდოთ ანალიზის სანდოობა!

 

სხვა სიახლეები

ნაყოფის ანალიზი!

 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გჭირდებათ თქვენი მოსავლის სწორად რეალიზება და მისი ექსპორტირება, აუცილებლად დაგჭირდებათ შემოწმება პროდუქტის პესტიციდების ნაშთზე, რათა უსაფრთხოდ მოხდეს მისი ექსპორტზე გატანა მსოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე!

სალათის მოყვანის ტექნოლოგია კარტლისისგან!

 

,,Delphy International” -ის ექსპერტი  „კარტლისის აკადემიაში“

აგრარული სექტორი მუდმივად ვითარდება, ინერგება ახალი ტქნოლოგიები და ინოვაციური მიდგომები.

ახალ გამოწვევებზე პასუხი კი, მხოლოდ  მუდმივად განახლებული ცოდნითა და გამოცდილებით არის  შესაძლებელი.

სწორედ ამიტომ კომპანია ,,კარტლისი“,  მუდმივად ატარებს ტრენინგებსა და სემინარებს კარტლისის სპეციალისტებისათვის,  როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ.  

ელჩის გულთბილი მიღება კარტლისის აკადემიას!

 

„კარტლისის აკადემიის“ ვიზიტი ჰოლანდიაში!

 

კარტლისი, სანდო პარტნიორი!

 

ა(ა)იპ „საქართველოს მწვანილის მწარმოებელთა ასოციაცია“–სა და შპს „კარტლის აგროსისტემებ“–ს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის ხელშეკრულება.

 

თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიმართულებაა ასოციაციის წევრებისათვის შეღავათიანი ფასებით მომსახურეობა, კერძოდ: პესტიციდების შეძენისას 7%-იანი ფასდაკლება, ხოლო სათესლე მასალის შეძენისას საბითუმო ფასები.

 

მსოფლიო ლაბორატორიის თანამშრომლობა, კარტლისთან!

ესპანური ლაბორატორია – AGQ Lab წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ლაბორატორიულ და ტექნოლოგიურ ცენტრს!

დღეს იგი ოპერირებს მსოფლიოს ოთხ კონტინენტზე, 25 ქვეყანში და მათ შორის უკვე საქართველოშიც, კომპანია კარტლისთან!

კარტლისი გთავაზობთ, მომხმარებლის სპეციფიკურ საჭიროებებზე მორგებულ მეცნიერულად მხარდაჭერილ გადაწყვეტილებებს!

USAID -ის გრანტი „კარტლის აგროსისტემებს“

USAID- ის სოფლის მეურნეობის პროგრამამ გამოყო გრანტი “Cartlis Agrosystems”-თვის, ექსტენციის სერვისების ერთ-ერთი წამყვანი პროვაიდერისთვის საქართველოში, რადგან შემუშავდეს ვებ–პროგრამა, რომელიც ონლაინ მომსახურებას უზრუნველყოფს.

სისტემას ექნება ინდივიდუალური ელექტრონული სივრცეები, ე.წ. კლიენტთა კაბინეტები, თითოეული მომხმარებლისათვის, რომელიც მათზე მორგებული მცენარეთა დაცვის და კვების სქემების მიწოდებას უზრუნველყოფს.

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე