კარტლისის აკადემიის რეკომენდაციები:

ცვლილებების აუცილებლობა აგრარულ სექტორში

რა სჭირდება ფერმერს ?

• მაღალი მოსავალი, დაავადებებისა და მავნებლებისგან დაცვა, მოწოდება-გასაღების თანაფარდობა, პროდუქციის მაღალი ფასი

მომხმარებელს:

• საკვები, არომატი და გემო, მისაღები ფასი, პროდუქციის ხელმისაწვდომობა, აგრო-ტურიზმი

გარემოს:

• კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაცია, უსაფრთხო საკვები, გარემოსდაცვითი განვითარება სათბურების ეფექტურად მართვისათვის , პირველი საფეხური რასაც ვახორციელებთ არის მონიტორინგი.

რა არის მონიტორინგი

არსებული მავნებლის აღმოჩენა:

 •  პირდაპირი დაკვირვება მავნებელზე
 •  არაპირდაპირი დაკვირვება:ზიანი, სიმპტომი
 •  მავნებლის განვითარების დინამიკის შეფასება.

რატომ ვიყენებთ მონიტორინგს ?

 •  პრობლემის ადრე გამოვლენა
 •   მავნებლის იდენტიფიკაცია
 •   მავნებლის გამრავლებაზე დაკვირვება
 •   IPM პროგრამის დასაწყებად იდეალური მომენტის შერჩევა
 •  რეზისტენტობის თავიდან აცილება

IPM სტრატეგია სათბურში მოიცავს სამ მიმართულებას:

კულტურული: დეზინფექცია, ჰიგიენა (სარეველები, მუშა-ხელი, ხელსაწყოები)

ბიოლოგიური: პრედატორები, პარაზიტი, ბაქტერია, ფერომინი

ქიმიური წამლობა: ნაშთებზე კონტროლი, თავსებადობა, გვერდითი მოვლენების შეფასება

მცენარის ინტეგრირებული დაცვის მიზანია:

 • სწორი და დროული წამლობა
 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 • ქიმიური წამლობის დროს ლოდინის პერიოდების დაცვა.
 • უსაფრთხო პროდუქციის წარმოება/ნაშთების კონტროლი.

კულტურული მეთოდი-კულტურული მენეჯმენტი.

ფაქტორები:

 •  მყნობა
 •  კლიმატი, ირიგაცია, ნიადაგის განოყიერება
 •   რეზისტენტული ჯიშებისა და ჰიბრიდების შერჩევა;
 •   კვების არე/მცენარეთა დარგვის სიხშირე;

ჰიგიენა : ინფრასტრუქტურის გაწმენდა:

 • დეზინფექცია: ხელსაწყოები, ნიადაგის სუბსტრატი, სარწყავი მილები. სარეველების, დაზიანებული და დაავადებული მცენარეების გატანა მავნებლის წყაროების პრევენცია და აღმოფხვრა (სათბურში ვიზიტორის შესვლაზე კონტროლი, სამუშაო ფორმის მოხმარება).
 • ინფიცირებული ადგილის დეზინფექცია, ჯანსაღი-სარგავი მასალა, უნდა იყოს თავისუფალი: მავნებლის/დაავადების/ნაშთებისაგან.

• ფიზიკური ბარიერების შექმნა

 • მწერებისგან დამცავი ბადე
 • ორმაგი კარი
 • წებოვანი ხაფანგები

• ნიადაგი/სუბსტრატის გამოყენება

• დაზიანებული ადგილის დაფარვა

მონიტორინგი მცენარეზე

 • დათვალიერება: ფოთოლი, ნაყოფი, ყვავილი.
 • დეფორმირებული ნაყოფი
 • ნეკროზული წერტილები ფოთოლზე
 • ვირუსის სიმპტომები
 • კვების მონიტორინგი
 • და სხვა

კარტლისის აკადემიის ხელმძღვანელი

ლელა გვასალია

სხვა სიახლეები

ძირზე 4 კილოგრამით გაზრდილი მოსავლიანობა კაკალში- უნიბროტის გამოყენების შედეგი

 

უნიბროტი - საუკეთესო სტიმულატორი უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად

 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ სტიმულატორები. სტიმულატორია პროდუქტი, რომელიც ხელს უწყობს და აჩქარებს მცენარის განვითარებას, მოქმედებს მის კონკრეტულ ფუნქციაზე. მსოფლიო ბაზარზე შემოთავაზებულ სტიმულატორთა ასორტიმენტი საკმაოდ ფართეა და რა თქმა უნდა გამოყენებისას საჭიროებს სწორ შერჩევას.

კაკლოვანი კულტურების მწარმოებელი ფერემრების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

ვაშლის მწარმოებელი ფერმერების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

  2022 წლის გაზაფხული უხვი ნალექით გამორჩეული, ზაფხულის მეორე ნახევარი კი  გვალვიანი იყო. აღნიშნულმა კლიმატურმა პირობებმა ხელი შეუწყო ქეცის, კალიფორნიის ფარიანისა და ტკიპების ძლიერ გავრცელებას.   ბლის  კულტურაში პროგრესირება განიცადა დაავადებებმა - კოკომიკოზმა, კლასტეროსპოროზმა, სიდამპლეებმა, რიგ ადგილებში კი გავრცელდა ალუბლის ლორწოიანი ხერხია, აღინიშნა მცენარეთა ხმობის შემთხვევები.

მესიმინდე ფერმერების 2022 წელი PIONEER-თან ერთად

2022 წელი საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა მესიმინდე ფერმერებისთვის.

PIONEER-ის ჰიბრიდებმა ტრადიციულად საგრძნობი უპირატესობა აჩვენა სხვა კონკურენტ კომპანიების ჰიბრიდებთან, როგორც მოსავლის რაოდენობის, ასევე მარცვლის ხარისხთან მიმართებაში.

PIONEER-ის სათესლე მასალისათვის სტრესული მდგომარეობის, მავნებელ-დავადებების მიმართ დამახასიათებელი მაღალი მდგრადობის და შემოსული სიმინდის მარცვლის სწრაფი შრობის შედეგად, წლის ბოლოს ფერმერებმა მაღალი მოსავალი მიიღეს.

digital.cartlis.ge - ახალი პლატფორმა გამარტივებული სოფლის მეურნეობისთვის

 

მოცვი - სიახლეები და გამოწვევები, სალომე დოღონაძის ბლოგი

საქართველოში 2016 წლიდან ფართოდ დაიწყო ლურჯი მოცვის გაშენება,იმ დროისათვის ფერმერებს კულტურასთან დაკავშირებით ძალიან მწირი ინფორმაცია ჰქონდათ. ჩვენი როლი, ანუ კომპანია „კარტლისის“ გამოწვევა იყო მაქსიმალურად  კომპეტენტური რჩევები მიგვეცა ფერმერებისთვის, რათა მიეღოთ მაქსიმალურად უხვი და ხარისხიანი მოსავალი,რაც დააკმაყოფილებდა, როგორც ქართული ისე უცხოური ბაზრის მოთხოვნებს.

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე