კარტლისის აკადემიის რეკომენდაციები:

ცვლილებების აუცილებლობა აგრარულ სექტორში

რა სჭირდება ფერმერს ?

• მაღალი მოსავალი, დაავადებებისა და მავნებლებისგან დაცვა, მოწოდება-გასაღების თანაფარდობა, პროდუქციის მაღალი ფასი

მომხმარებელს:

• საკვები, არომატი და გემო, მისაღები ფასი, პროდუქციის ხელმისაწვდომობა, აგრო-ტურიზმი

გარემოს:

• კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაცია, უსაფრთხო საკვები, გარემოსდაცვითი განვითარება სათბურების ეფექტურად მართვისათვის , პირველი საფეხური რასაც ვახორციელებთ არის მონიტორინგი.

რა არის მონიტორინგი

არსებული მავნებლის აღმოჩენა:

 •  პირდაპირი დაკვირვება მავნებელზე
 •  არაპირდაპირი დაკვირვება:ზიანი, სიმპტომი
 •  მავნებლის განვითარების დინამიკის შეფასება.

რატომ ვიყენებთ მონიტორინგს ?

 •  პრობლემის ადრე გამოვლენა
 •   მავნებლის იდენტიფიკაცია
 •   მავნებლის გამრავლებაზე დაკვირვება
 •   IPM პროგრამის დასაწყებად იდეალური მომენტის შერჩევა
 •  რეზისტენტობის თავიდან აცილება

IPM სტრატეგია სათბურში მოიცავს სამ მიმართულებას:

კულტურული: დეზინფექცია, ჰიგიენა (სარეველები, მუშა-ხელი, ხელსაწყოები)

ბიოლოგიური: პრედატორები, პარაზიტი, ბაქტერია, ფერომინი

ქიმიური წამლობა: ნაშთებზე კონტროლი, თავსებადობა, გვერდითი მოვლენების შეფასება

მცენარის ინტეგრირებული დაცვის მიზანია:

 • სწორი და დროული წამლობა
 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 • ქიმიური წამლობის დროს ლოდინის პერიოდების დაცვა.
 • უსაფრთხო პროდუქციის წარმოება/ნაშთების კონტროლი.

კულტურული მეთოდი-კულტურული მენეჯმენტი.

ფაქტორები:

 •  მყნობა
 •  კლიმატი, ირიგაცია, ნიადაგის განოყიერება
 •   რეზისტენტული ჯიშებისა და ჰიბრიდების შერჩევა;
 •   კვების არე/მცენარეთა დარგვის სიხშირე;

ჰიგიენა : ინფრასტრუქტურის გაწმენდა:

 • დეზინფექცია: ხელსაწყოები, ნიადაგის სუბსტრატი, სარწყავი მილები. სარეველების, დაზიანებული და დაავადებული მცენარეების გატანა მავნებლის წყაროების პრევენცია და აღმოფხვრა (სათბურში ვიზიტორის შესვლაზე კონტროლი, სამუშაო ფორმის მოხმარება).
 • ინფიცირებული ადგილის დეზინფექცია, ჯანსაღი-სარგავი მასალა, უნდა იყოს თავისუფალი: მავნებლის/დაავადების/ნაშთებისაგან.

• ფიზიკური ბარიერების შექმნა

 • მწერებისგან დამცავი ბადე
 • ორმაგი კარი
 • წებოვანი ხაფანგები

• ნიადაგი/სუბსტრატის გამოყენება

• დაზიანებული ადგილის დაფარვა

მონიტორინგი მცენარეზე

 • დათვალიერება: ფოთოლი, ნაყოფი, ყვავილი.
 • დეფორმირებული ნაყოფი
 • ნეკროზული წერტილები ფოთოლზე
 • ვირუსის სიმპტომები
 • კვების მონიტორინგი
 • და სხვა

კარტლისის აკადემიის ხელმძღვანელი

ლელა გვასალია

სხვა სიახლეები

ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა - ყოველწლიური რუტინა ფერმერებისთვის

შემოდგომით ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად ველზე სამუშაოები ადრეულ გაზაფხულზე უნდა დავიწყოთ, ერთ-ერთი პირველი რიგის სამუშაო ნიადაგის ნაყოფიერების განსაზღვრა, მასში მცენარისთის საჭირო საკვები ნივთიერებების შემოწმება და მიღებული შედეგების ანალიზია, სწორედ ამ შედეგების მიხედვით უნდა დავგეგმოთ ნაკვეთში, სასუქის სახით შესატანი ნივთიერებების საჭიროება.

ნიადაგის ანალიზის დროა

 

მოსავლიანობის გასაზრდელად  ერთი-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მცენარის კვების სწორი დაგეგმვაა, ამის მისაღწევად კი უმნიშნელოვანესი ნიადაგის ანალიზის სწორი და მიზნობრივი ჩატარებაა.

ნიადაგის ანალიზით სწორად ანგარიშდება გამოსაყენებელი სასუქების რაოდენობა და ტიპი, შედეგად ფერმერი თავიდან იცილებს სასუქების არასწორ, არამიზნობრივ და ხშირად ზედოზირებით გამოყენებას.

პომიდვრის ვირუსგამძლე ჰიბრიდები

 

20 წელზე მეტია კომპანია ,,კარტლისი“ წარმოადგენს სათესლე მასალის მწარმოებელი კომპანია ,,ენზა ზადენის“ ოფიციალურ წარმომადგენელს საქართველოში.

ენზა ზადენი მრავალი წლის განმავლობაში არის აღიარებული ლიდერი ბოსტნეული კულტურების სელექციაში, წარმოებაში და სათესლე მასალის რეალიზაციაში.

ფერმერული მეურნეობის რენტაბელობა მეტწილად დამოკიდებულია ხარისხიანი სათესლე მასალის შეძენაზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვირუსრეზისტენტული პომიდვრის სათესლე მასალის შეძენა.

ყველა ტიპის სარწყავსისტემა!

 

ნაყოფის ანალიზი!

 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გჭირდებათ თქვენი მოსავლის სწორად რეალიზება და მისი ექსპორტირება, აუცილებლად დაგჭირდებათ შემოწმება პროდუქტის პესტიციდების ნაშთზე, რათა უსაფრთხოდ მოხდეს მისი ექსპორტზე გატანა მსოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე!

სალათის მოყვანის ტექნოლოგია კარტლისისგან!

 

,,Delphy International” -ის ექსპერტი  „კარტლისის აკადემიაში“

აგრარული სექტორი მუდმივად ვითარდება, ინერგება ახალი ტქნოლოგიები და ინოვაციური მიდგომები.

ახალ გამოწვევებზე პასუხი კი, მხოლოდ  მუდმივად განახლებული ცოდნითა და გამოცდილებით არის  შესაძლებელი.

სწორედ ამიტომ კომპანია ,,კარტლისი“,  მუდმივად ატარებს ტრენინგებსა და სემინარებს კარტლისის სპეციალისტებისათვის,  როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ.  

ელჩის გულთბილი მიღება კარტლისის აკადემიას!

 

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე