ძირზე 4 კილოგრამით გაზრდილი მოსავლიანობა კაკალში- უნიბროტის გამოყენების შედეგი

 

ყვავილობა ყველა კულტურისთვის მნიშვნელოვანი ვეგეტაციური ფაზაა, რადგანაც მაგ დროს მიმდინარე დამტვერვის პროცესი განსაზღვრავს ნაყოფის გამონასკვას და პოტენციურ მოსავალს.  კაკალისთვის დამახასიათებელია მდედრობითი და მამრობითი ყვავილების არაერთდროული გამოსვლა. მამრობითი ყვავილი უფრო ადრე გამოდის და გამოყოფს დამტვერვისთვის საჭირო მტვერს. ხოლო მდედრობითი ყვავილი მოგვიანებით ყვავილობს.იმისათვის რომ დამტვერვის პროცესი სწორად წავიდეს მამრობითი ყვავილიდან გამოყოფილი მტვერი უნდა მოხვდეს მდედრობით ყვავილზე, რის შემდეგაც მოხდება ფერტილიზაცია. იმ შემთხვევაში თუ მდედრობითი ყვავილის გამოსვლა არ დაემთხვევა მამრობითი ყვავილისმიერ მტვრის გამოყოფას დამტვერვის პროცესი არ გვექნება და ფერმერი მოსავლს ვერ მიიღებს.  ამ პრობლემიდან გამომდინარე ნებისმიერი ფერმერისთვის სასურველია მამრობითი და მდედრობითი ყვავილების გამოსვლებს შორის დროის შემცირება ე.ი. უნდა მივაღწიოთ ყვავილების თანმიმდევრულ გამოსვლას რის შედეგადაც ეფექტური დამტვერვა და სრული ყვავილობა გვექნება, რაც თავის მხრივ გაგვიზრდის მოსავალს.

 

 

 

 

ამ პრობლემის გადასაჭრელად, კარტლის აგროსისტემების მიერ ჩუმლაყში, 6 წლის კაკალში გამოიცადა ესპანური წარმოების სტიმულატორი- უნიბროტი.

უნიბროტი ხელს უწყობს კვირტების ერთდროულ, თანმიმდევრულ გაშლას, რის შედეგადაც ყვავილობა მიმდინარეობს თანაბრად, ნაყოფის გამონასკვის მაღალი ხარისხით. პროდუქტის შემადგენლობაში შედის მცენარეული ამინომჟავები, კალციუმი და აზოტი რომლებიც უზრუნველყოფენ იმ კვირტების განვითარებას, რომლებიც ბუნებრივ პირობებში ამას ვერ შეძლებდნენ.

უნიბროტის ამგვარი მოქმედებით,  კაკალში კვირტები ერთდროულად იხსენება და მამრობითი და მდედრობითი ყვავილების გამოსვლა ერთმანეთს უახლოვდება და დამტვერვაც უფრო ეფექტურად წარიმართება.

უნიბროტის ეფექტური  მოქმედებისთვის იგი აუცილებლად უნდა შევიტანოთ კვირტების გახსნამდე 15-30 დღით ადრე. აგრეთვე, აუცილებელია პროდუქტით კვირტებისა და ტოტების სრული, კარგი დასველება.  ჩვენს შემთხვევაში, სადემონსტრაციო ნაკვეთზე უნიბროტი შევიტანეთ კვირტების გაშლამდე 30 დღით ადრე (7 მარტს), შემდეგი ხარჯვის ნორმით: 5ლ უნიბროტი 100ლ წყალში.

დაკვირვებისათვის უნიბროტით დავამუშავეთ რამდენიმე ზოლი ხოლო დანარჩენი ფართობი საკონტროლოდ დავტოვეთ.  ორივე ზოლის კვება და წამლობა ერთნაირად მიმდინარეობდა სეზონის განმავლობაში.

უნიბროტის შეტანის შემდეგ კარტლისის თანამშრომლები ნაკვეთზე ატარებდნენ ყოველკვირეულ მონიტორინგს და აკვირდებოდნენ არსებობდა თუ არა რაიმე განსხვავება დამუშავებულ და დაუმუშავებელ ზოლებს შორის. თავდაპირველად განსხვავება თვალით შესამჩნევი არ იყო. ნაყოფის ზრდის დასრულების ეტაპზე შესამჩნევი გახდა რომ უნიბროტით დამუშავებულ ხეებზე ნაყოფები ძირითადად ერთი ზომის იყო და ნაკლებად გვხვდებოდა წვრილი ზომის ნაყოფები ე.ი. მოხდა ნაყოფის ზომის კალიბრაცია.

მოსავლის აღების ეტაპზე ერთი და იგივე რაოდენობის ხეებიდან დამუშავებულ და საკონტროლო ზოლში ავიღეთ მოსავალი და ავწონეთ. რის შედეგად მივიღეთ რომ უნიბროტით დამუშავების შედეგად თითო ძირზე მოსავალი გაიზარდა 4 კგ-ით. მოსავლის ნამატი გამოწვეული უკვე გულების მაქსიმალური შევსებით.

 

სხვა სიახლეები

მოცვის კულტურა - აქტუალობა და სწავლება კარტლისის აკადემიაში

 

უნიბროტი - საუკეთესო სტიმულატორი უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად

 

თანამედროვე სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ სტიმულატორები. სტიმულატორია პროდუქტი, რომელიც ხელს უწყობს და აჩქარებს მცენარის განვითარებას, მოქმედებს მის კონკრეტულ ფუნქციაზე. მსოფლიო ბაზარზე შემოთავაზებულ სტიმულატორთა ასორტიმენტი საკმაოდ ფართეა და რა თქმა უნდა გამოყენებისას საჭიროებს სწორ შერჩევას.

კაკლოვანი კულტურების მწარმოებელი ფერემრების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

ვაშლის მწარმოებელი ფერმერების 2022 წელი კარტლისთან ერთად

  2022 წლის გაზაფხული უხვი ნალექით გამორჩეული, ზაფხულის მეორე ნახევარი კი  გვალვიანი იყო. აღნიშნულმა კლიმატურმა პირობებმა ხელი შეუწყო ქეცის, კალიფორნიის ფარიანისა და ტკიპების ძლიერ გავრცელებას.   ბლის  კულტურაში პროგრესირება განიცადა დაავადებებმა - კოკომიკოზმა, კლასტეროსპოროზმა, სიდამპლეებმა, რიგ ადგილებში კი გავრცელდა ალუბლის ლორწოიანი ხერხია, აღინიშნა მცენარეთა ხმობის შემთხვევები.

მესიმინდე ფერმერების 2022 წელი PIONEER-თან ერთად

2022 წელი საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა მესიმინდე ფერმერებისთვის.

PIONEER-ის ჰიბრიდებმა ტრადიციულად საგრძნობი უპირატესობა აჩვენა სხვა კონკურენტ კომპანიების ჰიბრიდებთან, როგორც მოსავლის რაოდენობის, ასევე მარცვლის ხარისხთან მიმართებაში.

PIONEER-ის სათესლე მასალისათვის სტრესული მდგომარეობის, მავნებელ-დავადებების მიმართ დამახასიათებელი მაღალი მდგრადობის და შემოსული სიმინდის მარცვლის სწრაფი შრობის შედეგად, წლის ბოლოს ფერმერებმა მაღალი მოსავალი მიიღეს.

digital.cartlis.ge - ახალი პლატფორმა გამარტივებული სოფლის მეურნეობისთვის

 

მოცვი - სიახლეები და გამოწვევები, სალომე დოღონაძის ბლოგი

საქართველოში 2016 წლიდან ფართოდ დაიწყო ლურჯი მოცვის გაშენება,იმ დროისათვის ფერმერებს კულტურასთან დაკავშირებით ძალიან მწირი ინფორმაცია ჰქონდათ. ჩვენი როლი, ანუ კომპანია „კარტლისის“ გამოწვევა იყო მაქსიმალურად  კომპეტენტური რჩევები მიგვეცა ფერმერებისთვის, რათა მიეღოთ მაქსიმალურად უხვი და ხარისხიანი მოსავალი,რაც დააკმაყოფილებდა, როგორც ქართული ისე უცხოური ბაზრის მოთხოვნებს.

როგორ მოვაწყოთ სარწყავი სისტემა სწორად - რა უნდა ვიცოდეთ?

დღევანდელ სოფლის მეურნეობაში წარმოუდგენელია მრავალწლიანი ან თუნდაც
ერთწლიანი კულტურების გაშენება სარწყავი წყლის სისტემის გარეშე. მოსავლის
რაოდენობა და ხარისხი დამოკიდებულია როგორც სწორ კვებასა და წამლობაზე, ასევე
სწორად მიწოდებულ წყლის რაოდენობაზე. იმისთვის რომ მცენარემ არ მიიღოს სტრესი
და წყალი თანაბარად მიეწოდოს ყველა ნარგავს, საჭიროა სარწყავი სისტემის სწორი
პროექტირება და მონტაჟი.

სწორი პროექტირება იყოფა რამოდენიმე ეტაპად:

Pages

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   [email protected]
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე