კომპანიის შესახებ

კარტლის აგროსისტემები ქართულ ბაზარზე უკვე 20 წელია მოღვაწეობს და მომხმარებელს მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალისა და სარწყავი სისტემების ფართო ასორტიმენტს სთავაზობს. ამ პერიოდში კომპანიამ ფერმერებს შორის უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის მომწოდებლის სახელი დაიმკვიდრა. მიზანდასახული მუშაობის შედეგად, კომპანიამ ათასობით მომხმარებლის ნდობა მოიპოვა და დღეისათვის თავის დარგში ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაციაა.

კომპანია “კარტლისს” გააჩნია საკუთარი საცდელ-სადემონსტრაციო მეურნეობები, სადაც კომპანია ცდის ახალ ჯიშებს და პრეპარატებს და ამუშავებს სხვადასხვა კულტურების მოყვანის უახლეს ტექნოლოგიებს. კომპანია ამაყობს იმითი, რომ საქართველოში, პროფესიონალ ფერმერებში მისი სახელი ასოციირდება ცოდნასთან, ხარისხთან და გამოცდილებასთან.

 


ჩვენი გუნდი

სოსო მეფარიშვილი

გაყიდვების უფროსი

ფლობს მაგისტრის ხარისხს გარემოსა და ანალიზური ქიმიის მიმართულებით. რამოდენიმე წელი მუშაობდა პესტიციდების ნაშთების კვლევის მეთოდებზე ხილსა და ბოსტნეულში.  ჰოლანდიასა და ისრაელში შეისწავლა თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც შემდგომ საქართველოს პირობებისათვის დაამუშავა. 10 წელი  ხელმძღვანელობდა ბოსტნეულის, მარცვლეულისა და ყურძნის წარმოებას 700 ჰა მიწის ფართობზე. 2017 წლიდან ხელმძღვანელობს კარტლისის გაყიდვების გუნდს. 

ლელა გვასალია

ბიოლოგი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

ექვსი წელია კარტლისის გუნდის წევრია,  დიდი წვლილი აქვს შეტანილი  სხვადასხვა ბოსტნეული კულტურების გამოცდასა და დანერგვაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, ასევე ის სისტემატურად ატარებს ცდებს სხვადასხვა კულტურაში პესტიციდების ეფექტურობაზე. ამჟამად ის ხელმძღვანელობს კარტლისის აკადემიას და ასევე არის კომპანიის პროდუქტ მენეჯერი. არის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი და აქვს ათამდე სამეცნიერო ნაშრომი სხვადასხვა ენაზე, ჰოლანდიაში, ისრაელსა და იტალიაში გავლილი აქვს  მცენარეთა ინტეგრირებულ

ნინო მუმლაძე

აგროქიმიკოს-ნიადაგმცოდნე

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. კომპანია კარტლისში მუშაობს პროდუქტ მენეჯერის პოზიციაზე. 30 წლის განმავლობაში მუშაობდა აგრარული უნივერსიტეტის აგროქიმიის კათედრის პროფესორად. გამოქვეყნებული აქვს 42 სამეცნიერო ნაშრომი და ორი დამხმარე სახელმძღვანელო. ხელმძღვანელობდა საქართველოს ნიადაგების აგროქიმიურ გამოკვლევას, სადაც ანალიზი ჩაუტარდა 2000 ნიადაგის ნიმუშსს. შემუშავებული აქვს 2000 რეკომენდაცია სასოფლო სამეურნეო კულტურების განოყიერებაზე.

დავით კაკაშვილი

აგრონომი, სამეცნიერო კონსულტანტი

გამოქვეყნებული აქვს ცხრამეტი სამეცნიერო ნაშრომი, რომლებიც უკავშირდება მეხილეობის დარგში მცენარეთა დაცვის აქტუალურ საკითხებს, ატარებს ცდებს პესტიციდების ეფექტურობაზე. მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვეყნებში (გერმანია, პოლონეთი, თურქეთი, უკრაინა და სხვა) გამართულ სამეცნიერო კონფერენციებში, რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ რამოდენიმე სამეცნიერო გრანტში, რომლებიც ხორციელდებოდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და აგრარულ უნივერსიტეტში. 

ზაზა ქერელაშვილი

ისტორიკოსი - ეთნოლოგი

სახელმწიფო მართვის მაგისტრი. 1992 წლიდან მისდევს ფერმერულ მეურნეობას ბოსტნეული და მარცვლეული კულტურების კუთხით. 2010 წლიდან მუშაობს კომპანია კარტლისში სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციებზე, აწარმოებს კომპანიის ახალი პროდუქტების გამოცდას და მის დანერგვას ბაზარზე, ინტენსიურად მუშაობს ფერმერებთან ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე და ეხმარება მათ მეურნეობის სწორად დაგეგმვაში. გავლილი აქვს ტრენინგები პოლონეთში, ჰოლანდიაში და თურქეთში.

რევაზ შონია

აგრონომი, სამეცნიერო კონსულტანტის

25 წელზე მეტია მუშაობს სოფლის მეურნეობის დარგში. აქტიურად არის ჩართული თხილის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიური საკითხების კვლევაში. ამ პერიოდის განმავლობაში იყო USAID/EPI , USAID/REAP მიერ განხორციელებული ტრენინგების მთავარი ტრენერი. საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მთავარი აგრონომი. 2013 წლიდან დღემდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით თხილის კულტურის მავნებელ-დაავადებებზე იყენებდა კარტლისის პრეპარატებს და მიიღო საუკეთესო შედეგი.

გურამ მოსიაშვილი

სარწყავი სისტემების განყოფილების უფროსი

ჰიდროინჟინერი გურამ მოსიაშვილი სარწყავი სისტემების სპეციალისტია პროექტირების და მონტაჟის მიმართულებით. გასარწყავიანებული აქვს ასეულობით ჰა მიწის ფართობი როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ყოველწლიურად მონაწილეობს  წამყვან აგრარულ გამოფენებში საზღვარგარეთ.  დარგის სიახლეებს აქტიურად ნერგავს საქართველოში.

პარტნიორები

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე